FAQ items aan het laden...
Home2021-07-28T09:50:32+02:00

Proeftuin Krimpenerwaard

Veerkrachtig agrarisch ondernemen op veen

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor de landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. En onderzoeken wat werkt en wat niet, en waarom dan niet. We noemen dat adaptieve landbouw. In de pilots van de Proeftuin verkennen we vanuit wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk de kansen voor een veerkrachtige toekomst. Inzichten die we met elkaar delen. Het kaartje laat zien hoeveel ondernemers al meedoen in de verschillende pilots.

Veldproeven klei in veen gaan nieuwe fase in: vervolgproeven van start

Tweeëneenhalf jaar na de eerste dosis klei op het melkveebedrijf van familie de Vries in Stolwijk, is in september de tweede fase van het onderzoek van start gegaan. Hierin wordt het huidige onderzoek naar de toepassing van klei als maatregel tegen bodemdaling en CO2 emissie verder onderzocht. Met nieuwe klei en nieuwe vragen, zoals werkt klei in veen beter als je het vaker toepast? We gaan het volgen.

Mijn Koers-thematrajecten

De Mijn Koers-thematrajecten zijn eigenlijk ontdekkingstochten om te kijken en te verkennen wat mogelijk is om écht werk te maken van een bepaalde ontwikkeling. Centrale vraag bij elk thematraject is of samenwerking op gebiedsniveau meerwaarde kan hebben voor de ondernemers én voor het gebied. Vertrekpunt is de agrarisch ondernemer die in het thema toekomstperspectief ziet en in gezamenlijkheid ideeën wil verkennen of uitwerken.

Excursie hooimelk smaakt naar meer

In landen als Oostenrijk wordt hooimelk als aparte melkstroom vermarkt. Om deze meerwaarde te realiseren hebben de melkveehouders hun bedrijfsvoering ingericht op het (kunstmatig) drogen van het gras. Behalve management is er ook techniek voor nodig. Hoe dat werkt en of het ook voor Krimpenerwaardse ondernemers kansen biedt, onderzoeken we in de Proeftuin-pilot Hooimelk.

Lees meer nieuws uit de Proeftuin

Pilots Proeftuin Krimpenerwaard

Go to Top