Proeftuin Krimpenerwaard

Veerkrachtig agrarisch ondernemen op veen

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor de landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. En onderzoeken wat werkt en wat niet, en waarom dan niet. We noemen dat adaptieve landbouw. In de pilots van de Proeftuin verkennen we vanuit wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk de kansen voor een veerkrachtige toekomst. Inzichten die we met elkaar delen. Het kaartje laat zien hoeveel ondernemers al meedoen in de verschillende pilots.

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…

Lees verder
Adaptief weiden in het veenweidegebied kurzrasen en roterend standweiden

Eindrapportage beweidingsproef op Zegveld

Koeien zetten gras om in melk. Maar weidegang is meer dan dat; het speelt ook een belangrijke rol in weidevogelbeheer, boeren bij een verhoogd grondwaterpeil, biodiversiteit (variërend van kruiden en insecten tot bodemleven en weidevogelbeheer) en draagkracht.

Lees verder
Jan Vente

Jan Vente, Proeftuintrekker van het eerste uur

Zeg je Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard, dan ‘hoort’ daar automatisch Jan Vente bij. Want als er iemand trots is op de Krimpenerwaard en de landbouw in het gebied een warm hart toedraagt, is hij het wel.

Lees verder

Overdracht-bijeenkomst Proeftuin

Op vrijdagmiddag 11 maart vond de ‘overdracht-bijeenkomst’ van de Proeftuin plaats in Lekkerkerk.Samen met boeren en bestuurders keken we terug, maar vooral ook vooruit aan de hand van de film ’De reis van de Proeftuin’. In die film in 3 blokken de oogst/waarde van ruim 12 pilots, benoemd vanuit praktijk en onderzoek. Waar zit energie op, wat heeft potentie voor de boer én de Krimpenerwaard, en waar pakken we op door?

Lees verder

22 maart: Informatie/discussie-avond ‘de Veenweidenkoe van de toekomst’

De koe speelt al heel lang een centrale rol in de Krimpenerwaard. Wat de toekomst ook mag brengen, vrijwel alle toekomstscenario’s voor de landbouw in de veenweiden gaan uit van gras als hoofdgewas. De meest logische manier om iets met dat gras te doen, is en blijft via de koe. Wilt u meer weten over de uitkomsten van project ‘Passende koe’? Kom dan dinsdagavond 22 maart naar Gouderak.

Lees verder

Fase twee van Klei in Veen laat perspectief zien!

Proefvelden van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard onderzoeken toepassingsmogelijkheden en effect op biodiversiteit.

Lees verder

Pilots Proeftuin Krimpenerwaard