Samen vormgeven aan landbouw met toekomstwaarde

Proeftuin Krimpenerwaard

Veerkrachtig agrarisch ondernemen op veen

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor de landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. En onderzoeken wat werkt en wat niet, en waarom dan niet. We noemen dat adaptieve landbouw. In de pilots van de Proeftuin verkennen we vanuit wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk de kansen voor een veerkrachtige toekomst. Inzichten die we met elkaar delen. Het kaartje laat zien hoeveel ondernemers al meedoen in de verschillende pilots.

Fase twee van Klei in Veen laat perspectief zien!

Proefvelden van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard onderzoeken toepassingsmogelijkheden en effect op biodiversiteit.

Lees verder
Grutto

Onderzoek laat zien: landbouw in de veenweiden levert bijdrage aan biodiversiteit!

Onderzoek laat zien: landbouw in de veenweiden levert bijdrage aan biodiversiteit!

Lees verder

Felicitaties voor weidevogelboeren De Jong uit Vlist

Al jaren is weidevogelbeheer een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel in de bedrijfsvoering van mellkveebedrijf De Jong. Dat is niet onopgemerkt gebleven en levert hen nu de Kristallen Kievit op. Een felicitatie waard!

Lees verder
Mini Tour de Boer

Mini Tour de Boer weiden, kruiden en waterinfiltratie

Tijdens velddemo’s op de bedrijven van Jan de Pater in Stolwijk en familie Mulder in Vlist kwamen inzichten, ervaringen en vragen uit de proeftuinexperimenten samen. Waar zijn melkveehouders op hun bedrijf mee aan de slag gegaan en wat laat onderzoek zien?

Lees verder
Excursie hooimelk

Excursie hooimelk smaakt naar meer

In landen als Oostenrijk wordt hooimelk als aparte melkstroom vermarkt. Om deze meerwaarde te realiseren hebben de melkveehouders hun bedrijfsvoering ingericht op het (kunstmatig) drogen van het gras. Behalve management is er ook techniek voor nodig. Hoe dat werkt en of het ook voor Krimpenerwaardse ondernemers kansen biedt, onderzoeken we in de Proeftuin-pilot Hooimelk.

Lees verder

Mijn Koers-thematrajecten

De Mijn Koers-thematrajecten zijn eigenlijk ontdekkingstochten om te kijken en te verkennen wat mogelijk is om écht werk te maken van een bepaalde ontwikkeling. Centrale vraag bij elk thematraject is of samenwerking op gebiedsniveau meerwaarde kan hebben voor de ondernemers én voor het gebied. Vertrekpunt is de agrarisch ondernemer die in het thema toekomstperspectief ziet en in gezamenlijkheid ideeën wil verkennen of uitwerken.

Lees verder

Pilots Proeftuin Krimpenerwaard