FAQ items aan het laden...
Home2021-07-28T09:50:32+02:00

Proeftuin Krimpenerwaard

Veerkrachtig agrarisch ondernemen op veen

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor de landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. En onderzoeken wat werkt en wat niet, en waarom dan niet. We noemen dat adaptieve landbouw. In de pilots van de Proeftuin verkennen we vanuit wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk de kansen voor een veerkrachtige toekomst. Inzichten die we met elkaar delen. Het kaartje laat zien hoeveel ondernemers al meedoen in de verschillende pilots.

Proeftuinexcursie voor bestuurders

Kennismaken met de proeftuin in de praktijk, rond het thema bodemdaling. Dat was het doel van de excursie voor bestuurders van de Gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Provinciale Staten op 10 juni. Buiten in het veld bij ‘weidevogel-familie’ Mulder in Vlist konden zij zien en horen hoe onderzoekers en andere (keten)partijen samen kennis ontwikkelen en toepassen, durven experimenteren en zo meewerken aan oplossingen voor o.a. bodemdaling.

Koers-zetten met mogelijkmakers

ls je werk wilt maken van je plannen voor de toekomst, dan heb je daar (vaak) anderen bij nodig. Daarom nodigden de deelnemers van de 2e Mijn Koers-groep ‘mogelijkmakers’ uit bij hun slotbijeenkomst op 8 juli bij kaasboerderij De Twee Hoeven in Haastrecht. Daar gingen de negen koersboeren in gesprek met o.a. Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Nederland, FrieslandCampina, Voedselfamilie Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Meters maken met kruiden

Als je écht wilt weten hoe kruidenrijk grasland werkt in je bedrijfsvoering, lukt dat niet met een paar kleine proefveldjes, weet Mart-Jan Verkaik, kruidenkoploper in de Krimpenerwaard. ”Daarom heb ik dit voorjaar 6 ha maisland ingezaaid met kruiden.

Lees meer nieuws uit de Proeftuin

Pilots Proeftuin Krimpenerwaard

Go to Top