Blijven boeren vraagt om keuzes en aanpassingsvermogen

“De stap om naast de melkveehouderij een andere activiteit te ontwikkelen, heeft ons bedrijf toekomstperspectief gegeven,” vertelt Durkje Uittenbogaard. Samen met haar man Wilco runt zij een FarmCamps-locatie in de Krimpenerwaard; boerderijvakanties in luxe tenten en met tal van activiteiten op en rond de boerderij. Inmiddels hebben de 20 tenten bij Wilco en Durkje al heel wat vakantievierders gehuisvest. En naar tevredenheid. “Je moet wel de bereidheid hebben om je aan te passen en open te stellen, maar het brengt je ook veel.”

Wat past bij ons?

Nadat in 2010 Wilco het bedrijf van zijn ouders had overgenomen, werd het Durkje en haar man vrij snel duidelijk dat alleen het melkveebedrijf niet genoeg was om rond te komen. De renovaties en investeringen die in voorgaande jaren waren gedaan legden een forse financiële druk op het jonge gezin en de opbrengsten uit het bedrijf konden de balans niet herstellen. “Dan moet je reëel zijn en de balans opmaken; wat willen we en kunnen we hier? Wilco is hier geboren, voortzetten van het familiebedrijf dat we net hadden overgenomen was wel echt de wens. Maar hoe dan? Is biologisch een optie, of een winkel, bijvoorbeeld met agrarisch speelgoed? Zet dat genoeg zoden aan de dijk en wat vraagt het van ons? En past het wel bij ons?” Een periode van onderzoeken en afwegen volgde, maar een goed alternatief waar ze allebei voldoende toekomst in zagen, leek niet voorhanden.

Vakantie brengt nieuw idee

Een vakantie in Zeeland brengt daar verandering in. ”We logeerden daar bij een schapenboer die ging starten als FarmCamps-locatie. Daar zagen we wel wat in, een franchiseconcept waarbij een deel van de zorg en organisatie uit handen wordt genomen en wij aandacht kunnen geven aan onze corebusiness: de boerderij.” Gesprekken met de FarmCamps-organisatie en de gemeente volgden. Er werden plannen en tekeningen gemaakt, die ook consequenties voor het melkveebedrijf hadden. ”We hebben koeien en land verkocht om financiering van de noodzakelijke verbouwingen en aanpassingen -denk aan sanitair, campingplaatsen en speelplaatsen bijvoorbeeld- mogelijk te maken. Dat zijn wel keuzes ja.” In 2014 ging de ‘Stolkse Weide’ open en van begin af aan was er voldoende belangstelling. “Over de bezetting hebben niets te klagen, ook niet over het enthousiasme van de bezoekers!”

Wennen en aanpassen

Dat het niet zonder slag of stoot gaat, zo’n verbreding naar recreatiebestemming, geeft Durkje ook aan. “Natuurlijk moet je wennen aan opeens allerlei mensen op je boerderij, die ook van alles van je vinden en allerlei verwachtingen of aannames hebben. Vooral Wilco had daar in het begin wel moeite mee; van ‘gewoon lekker je ding doen’ moet je ineens alles gaan uitleggen en toelichten. En er rekening mee houden dat wat voor jou vanzelfsprekend is, voor iemand uit de stad echt vreemd of schokkend kan zijn. Ook mijn schoonouders vonden het in het begin moeilijk, voor hun gevoel was het een soort aantasting van de boerderij. Inmiddels hebben ook zij contact met de gasten en vertellen over het leven op de boerderij. Wilco en ik hebben elk onze eigen taak in het recreatie-deel van onze boerderij en dat loopt gesmeerd. En belangrijker nog; we hebben er plezier in!”

Voordelen en tips

Van de verbreding van hun bedrijf met een recreatietak hebben Wilco en Durkje geen spijt. “Het heeft ons meer financiële armslag gegeven, we kunnen allebei ‘thuis’ werken en het boerenleven aanbieden aan mensen. Omdat de gasten hier meerdere dagen en nachten zijn, maken ze echt alles mee op de boerderij. We kunnen laten zien en uitleggen wat we doen en waarom. Dat creëert over en weer begrip. Je leert er zelf ook veel van.”

Voor wie ook over een neventak nadenkt heeft Durkje nog een paar tips. “Wees open over je situatie en cijfers, je mag best duidelijk maken waarom je stappen zet. Dat helpt meer dan alles onder je pet te houden. En neem de tijd om je te oriënteren, rond te kijken en na te vragen. Zodat je weet wat iets inhoudt en of het bij je past. Bespreek je plannen in een vroeg stadium met de gemeente, zodat kan worden meegedacht in de ontwikkeling. En vergeet niet je omgeving op tijd te informeren, dat voorkomt gedoe en onbegrip als je gaat starten.”

Perspectieven in Proeftuin Krimpenerwaard

Denkt u ook na over uw kansen om te blijven boeren in de Krimpenerwaard? In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard zetten we in op behoud van landbouw in het gebied. En op de ‘meebeweegcapaciteit’ van ondernemers. Met ontwikkelperspectieven die we samen met melkveehouders en anderen willen omzetten naar realiteit. Daarbij benutten we graag de kennis, inzet en het enthousiasme van anderen die Trots op de Krimpenerwaard zijn. We hebben al een aantal mogelijkheden geschetst, maar horen ook graag die van u. Wilt u adaptief meedenken en- werken aan perspectieven voor de landbouw? Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en plannen, dus neem gerust contact met ons op en mail naar Nick van Eekeren via n.vaneekeren@louisbolk.nl.