Bemesten op maat

Op 20 melkveebedrijven in de Krimpenerwaard is een bodemsensor geplaatst die de bodemtemperatuur (˚C) en het vochtgehalte van de bodem op 20 centimeter diepte meet. De grafiek laat het verloop van de bodemtemperatuur zien van de 20 sensoren in de Krimpenerwaard. Meten op deze diepte geeft een vrij constante waarde over de dag, maar wordt voldoende beïnvloed door de buitentemperatuur. De metingen van de bodemsensoren geven inzicht in de bodemtemperatuur en het vochtgehalte van de bodem, om daarmee het juiste bemestingstijdstip te bepalen. Twee studenten van HAS Hogeschool installeerden in totaal 70 bodemsensoren in de veenweidenbodem, verspreid over drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht).

De verzamelde meetgegevens dragen bij aan de ontwikkeling ‘Adaptief bemesten’, waarbij de groeiomstandigheden van het gras het tijdstip van bemesten bepaalt. Diverse factoren, zoals bodemtemperatuur, weersomstandigheden en de bodemvochtsituatie beïnvloeden deze groeiomstandigheden. Door bij bemesting rekening te houden met deze factoren wordt de benutting van nutriënten door het gras verhoogd en daarmee uit- en afspoeling van nutriënten beperkt. Deze bewuste manier van bemesten draagt bij aan een veerkrachtig en klimaat- robuust watersysteem.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar info@proeftuinkrimpenerwaard.nl en we nemen contact met u op.

Pilot nieuws

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…

Weet wat er op uw land komt!

De spreiding in mestsoorten kan benut worden om differentiatie aan te brengen tussen percelen. De verschillen in
samenstelling van drijfmest op melkveebedrijven in de Krimpenerwaard blijkt groot: tot wel 200% verschil.

Plan je beste bemestingsmoment!

Bij adaptief bemesten gaat het om het optimale bemestingstijdstip in combinatie met de optimale mestgift. In Proeftuin Krimpenerwaard onderzoeken we via een flink aantal meetpunten bij melkveehouders in de Krimpenerwaard de rol van de bodemtemperatuur daarbij.

Bemesten op maat

20 bodemsensoren in de Krimpenerwaard meten de bodemtemperatuur en het vochtgehalte van de bodem op 20 centimeter diepte. Deze meetgegevens dragen bij aan de ontwikkeling van adaptief bemesten: bemesting afgestemd op de groeiomstandigheden van het gras.