Adaptief Bemesten

Op 20 melkveebedrijven in de Krimpenerwaard is een bodemsensor geplaatst die de bodemtemperatuur (˚C) en het vochtgehalte van de bodem op 20 centimeter diepte meet. De grafiek laat het verloop van de bodemtemperatuur zien van de 20 sensoren in de Krimpenerwaard. Meten op deze diepte geeft een vrij constante waarde over de dag, maar wordt voldoende beïnvloed door de buitentemperatuur. De metingen van de bodemsensoren geven inzicht in de bodemtemperatuur en het vochtgehalte van de bodem, om daarmee het juiste bemestingstijdstip te bepalen. Twee studenten van HAS Hogeschool installeerden in totaal 70 bodemsensoren in de veenweidenbodem, verspreid over drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht).

De verzamelde meetgegevens dragen bij aan de ontwikkeling ‘Adaptief bemesten’, waarbij de groeiomstandigheden van het gras het tijdstip van bemesten bepaalt. Diverse factoren, zoals bodemtemperatuur, weersomstandigheden en de bodemvochtsituatie beïnvloeden deze groeiomstandigheden. Door bij bemesting rekening te houden met deze factoren wordt de benutting van nutriënten door het gras verhoogd en daarmee uit- en afspoeling van nutriënten beperkt. Deze bewuste manier van bemesten draagt bij aan een veerkrachtig en klimaat- robuust watersysteem.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar [email protected] en we nemen contact met u op.