Adaptief veldwerk

De maatregelen rondom het Corona-virus vragen aanpassingsvermogen van ons allemaal. In de Proeftuin houden we rekening met de Coronamaatregelen en passen onze werkwijze aan waar nodig. Ook als het om het veldwerk gaat voor de verschillende proeven en experimenten in de Proeftuin. Onderzoekers komen met eigen vervoer, houden 1,5 m afstand en blijven buiten. Op die manier hebben we in de week van 23 maart voor de pilot adaptief weiden de eindmetingen kunnen doen van de hoogwaterpilot op KTC Zegveld. Wat is het effect van verhoogd grondwaterpeil op o.a. draagkracht, zodedichtheid en vertrapping op maai en weideveldjes?

De resultaten van deze pilot worden de komende tijd verder uitgewerkt. Daarnaast worden de metingen voortgezet op natte en droge percelen bij drie demobedrijven in de Krimpenerwaard en zijn we betrokken bij het VIC programma Boeren bij Hoog Water op de KTC Hoogwaterboerderij.