Adaptief watermanagement

Peilgestuurde onderwaterdrainage wordt ingezet als middel voor een adaptief watermanagement. Het draagt bij aan het tegengaan van bodemdaling en verminderen van CO2-uitstoot. Bovendien leidt het tot betere ontwatering van percelen in natte perioden.

De gemeente Krimpenewaard zoekt samen met melkveehouders naar vormen van adaptieve landbouw, die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Adaptief watermanagement, middels peilgestuurde onderwaterdrainage, draagt bij aan het beperken van bodemdaling, doordat onderwaterdrains in droge perioden het slootwater tot in het midden van de percelen infiltreren. Daardoor droogt de veengrond minder uit en klinkt deze minder in.

In natte perioden zorgen de onderwaterdrains voor een betere ontwatering, wat leidt tot een verhoogde draagkracht. Adaptief watermanagement leidt tot een robuuster systeem, doordat het melkveebedrijf minder gevoelig wordt voor extreme weersomstandigheden.

In Stolwijk zijn twee melkveehouders aan de slag met adaptief watermanagement. Samen met een team van onderzoekers en adviseurs verkennen zij de praktische en economische haalbaarheid van peilgestuurde onderwaterdrainage voor hun bedrijf.