Adaptief weidebuffet

Kruiden in grasland inzetten voor een gezonde bodem en gezonde koeien: de Proeftuin Krimpenerwaard start een zoektocht naar een adaptief weidebuffet. Een weiderantsoen waarbij door middel van kruiden (stimuleren natuurlijke biodiversiteit) de weerbaarheid van het landbouwsysteem versterkt wordt.

Binnen de Proeftuin Krimpenerwaard zoeken we naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf meer te laten profiteren van de natuurlijke eigenschappen van de veenbodem en haar omgeving.

Bedrijven die biodiversiteit bevorderen én benutten zijn veerkrachtiger. Kruiden in het grasland zijn hier een voorbeeld van, door de natuurlijke biodiversiteit te stimuleren middels kruiden, wordt zowel de gezondheid van de bodem als van de koe bevordert.