Kalveropfok in bedrijf

Koe-kalf contact is één van de vormen van adaptieve jongvee opfok.

Een koe is robuust als ze zich makkelijk kan aanpassen aan veranderingen in de omgeving zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de productie, het welzijn en de gezondheid van het dier. Hoe robuust een koe is, hangt af van erfelijke eigenschappen, hoe koeien opgroeien en hoe ze gehouden worden. Met Krimpenerwaardse melkveehouders onderzoeken we manieren van jongvee opfok, die gericht zijn op adaptatie, met specifieke aandacht voor koe-kalf en kalf-kalf contact, inclusief weiden in gemengde leeftijdsgroepen.

We hebben gesprekken gevoerd met melkveehouders om hun interesse te peilen. En om met hen te kijken hoe zij op hun bedrijf invulling kunnen geven aan nieuwe vormen van opfok.

Update januari 2022

Samen met melkveehouders onderzoeken we hoe en waar je kunt sturen op optimale groei en gezondheid van het kalf in de eerste maanden. Denk aan voeding, sociale interactie, waarmee het adaptief vermogen van de kalveren wordt vergroot. Sinds de start van de pilots op de deelnemende bedrijven, volgen we de dieren die in de proef geboren zijn.

Acties/resultaat

  • Gestart met ‘adaptieve jongvee opfok’ op de Passende Koe-bedrijven; monitoring biestkwaliteit en groei kalveren.
  • Online brainstormsessies met deelnemers over innovatieve kalveropfoksystemen (aansluiting melkveebedrijf op vleeskalverhouderij, en innovatieve vleeskalveropfok).
  • Veehouders zijn bekend met de opfokmethoden en meten, interpreteren en implementeren de kennis die ze opdoen over droogstand, biestkwaliteit en groei en ontwikkeling van de kalveren
  • Interesse vanuit de Dierenbescherming (Beter Leven Keurmerk) en Weerribben Zuivel in de resultaten voor mogelijke criteriabepaling t.b.v productie van melk (en eventueel vlees) van koeien/kalveren die met ‘meer aandacht voor de koe-kalf band’ zijn opgegroeid.

Meer informatie:

Kijk voor papers en rapporten op GrazyDaiSy en op Research output van Margret Wenker

 

Pilot nieuws

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…

Inzicht in kalveropfok voorwaarde voor robuuste veestapel

Een goed begin is het halve werk, dat geldt ook voor de kalveropfok op het melkveebedrijf. In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard zoeken we hoe en waar we kunnen sturen op optimale groei en gezondheid in de eerste bepalende levensmaanden van het kalf. Deelnemende melkveehouder Jan de Pater: “Ik wil zelf dingen uitproberen, dan weet je ook wat bij je past”.

Kalveropfok in bedrijf

Samen met melkeveehouders in de Krimpenerwaard bekijken we hoe zij op hun bedrijf invulling kunnen geven aan nieuwe vormen van jongvee opfok.