Adaptieve jongvee opfok

Een koe is robuust als ze zich makkelijk kan aanpassen aan veranderingen in de omgeving zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de productie, het welzijn en de gezondheid van het dier. Hoe robuust een koe is, hangt af van erfelijke eigenschappen, hoe koeien opgroeien en hoe ze gehouden worden. Met Krimpenerwaardse melkveehouders onderzoeken we manieren van jongvee opfok, die gericht zijn op adaptatie, met specifieke aandacht voor koe-kalf en kalf-kalf contact, inclusief weiden in gemengde leeftijdsgroepen.

Op dit moment voeren we gesprekken met melkveehouders om hun interesse te peilen. En om met hen te kijken hoe zij op hun bedrijf invulling kunnen geven aan nieuwe vormen van opfok.

Koe-kalf contact is één van de vormen van adaptieve jongvee opfok.