Adaptieve landbouw

landbouwDe Krimpenerwaard is prachtig. Melkveehouders beheren een bijzonder cultuurlandschap. Voor een gezonde toekomst zijn er uitdagingen: van klimaatverandering tot bodemdaling, van consumentenwensen tot ontwikkelingen op de wereldmarkt. De proeftuin Krimpenerwaard gaat deze uitdagingen aan voor een sterke landbouw en een mooi landschap.

In de Proeftuin Krimpenerwaard werken we toe naar het adaptatiemodel, waarbij natuurlijke processen benut worden voor een weerbaarder en veerkrachtiger landbouwsysteem. Door gebruik te maken van de veerkracht en biodiversiteit die de veenweiden van nature te bieden heeft werken we samen aan adaptieve landbouw.

Adaptieve landbouw is landbouw aangepast aan de natuurlijke omstandigheden, welke benut worden voor een goede productie. Het doel van adaptieve landbouw is de productie van gezond voedsel met passende verdiensten en behoud van natuur- en landschapskwaliteit.

Adaptieve landbouw maakt gebruik van het zelfregulerend vermogen en de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. Deze vorm van landbouw vraagt om een systeemgerichte aanpak waarin de variatie van gewassen en dieren een belangrijke basis vormt. Hierbij ligt de focus op een stabiele productie in plaats van een maximale productie. Dit leidt tot een dynamisch evenwicht, met bijbehorend laag risico. En levert uiteindelijk een robuuster systeem. Deze aanpak vraagt niet alleen inspanningen en een andere houding van de veehouder, maar ook van ketenpartners, overheden, agrarisch onderwijs, consumenten, etc.

In de Proeftuin Krimpenerwaard werken we samen aan dat evenwicht voor een veerkrachtige landbouw.

Adaptieve landbouw, wat is dat eigenlijk?

Onderstaand een aantal veelgestelde vragen met daarbij de antwoorden (klik op het + icoon de antwoorden te bekijken). Staat uw vraag er niet bij? We beantwoorden hem graag, stuur daarvoor een mail naar info@proeftuinkrimpenerwaard.nl.