Adaptieve landbouw

Adaptieve landbouw

landbouw

In de Proeftuin Krimpenerwaard werken we toe naar het adaptatiemodel, waarbij natuurlijke processen benut worden voor een weerbaarder en veerkrachtiger landbouwsysteem. Door gebruik te maken van de veerkracht en biodiversiteit die de veenweiden van nature te bieden heeft werken we samen aan adaptieve landbouw.

Adaptieve landbouw is landbouw aangepast aan de natuurlijke omstandigheden, welke benut worden voor een goede productie. Het doel van adaptieve landbouw is de productie van gezond voedsel met passende verdiensten en behoud van natuur- en landschapskwaliteit.

Adaptieve landbouw maakt gebruik van het zelfregulerend vermogen en de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. Deze vorm van landbouw vraagt om een systeemgerichte aanpak waarin de variatie van gewassen en dieren een belangrijke basis vormt. Hierbij ligt de focus op een stabiele productie in plaats van een maximale productie. Dit leidt tot een dynamisch evenwicht, met bijbehorend laag risico. En levert uiteindelijk een robuuster systeem. Deze aanpak vraagt niet alleen inspanningen en een andere houding van de veehouder, maar ook van ketenpartners, overheden, agrarisch onderwijs, consumenten, etc.

In de Proeftuin Krimpenerwaard werken we toe naar een evenwicht, daarbij maken we gebruik van het adaptatiemodel. Een model waarbij natuurlijke processen benut worden voor een weerbaarder en veerkrachtiger landbouwsysteem.

2018-04-30T11:32:26+00:00