Natte teelt

Natte teelten als Lisdodde en Cranberry helpen om bodemdaling in het veenweidengebied te reduceren en dragen bij aan een duurzame landbouw met minder uitstoot van broeikasgassen. Bovendien bieden natte teelten kansen als extra verdienmodel voor de veenweiden.
In de Krimpenerwaard is in 2017 een pilot met natte teelten gestart in het kader van adaptieve landbouw. Een zoektocht naar teelten die aansluiten bij een veranderend waterbeheer in het veenweidengebied, als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering. Teelten die eraan bijdragen dat delen van het veenweidengebied, waar het waterpeil in de toekomst verhoogd wordt, tóch een waardevol product opleveren en daarmee bijdragen aan een robuuster rendement.

Op locatie in Ouderkerk aan den IJssel is een proefveld aangelegd met vier gewassen: Lisdodde, Riet, Duck-potato, ook wel Pijlkruid, en Wilg. Met dit proefveld wordt het perspectief voor deze gewassen verkent. Daarbij staan vragen centraal als: welke specifieke teelteisen stelt het gewas, hoe kan het ingepast worden in de omgeving en welke toepassingsmogelijkheden zijn er voor het gewas?

Lees hier meer over de mogelijke toepassingen van lisdodde.

In de Rapportage Paludicultuur wordt een overzicht gegeven van pilots en experimenten met paludicultuur gewassen.

Wilt u het proefveld bekijken of bent u op zoek naar meer informatie over natte teelten? Neem dan contact op met Anna Koornneef, via [email protected]

Het proefveld natte teelten is een gezamenlijk project van de gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland, het Veenweiden Innovatiecentrum, Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard, Kennis Transfer Centrum Zegveld en PPP Agro Advies.