Natte teelten

Natte teelten als Lisdodde en Cranberry helpen om bodemdaling in het veenweidengebied te reduceren en dragen bij aan een duurzame landbouw met minder uitstoot van broeikasgassen. Bovendien bieden natte teelten kansen als extra verdienmodel voor de veenweiden.

In de Krimpenerwaard is in 2017 een pilot met natte teelten gestart in het kader van adaptieve landbouw. Een zoektocht naar teelten die aansluiten bij een veranderend waterbeheer in het veenweidengebied, als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering. Teelten die eraan bijdragen dat delen van het veenweidengebied, waar het waterpeil in de toekomst verhoogd wordt, tóch een waardevol product opleveren en daarmee bijdragen aan een robuuster rendement.

Op locatie in Ouderkerk aan den IJssel is een proefveld aangelegd met vier gewassen: Lisdodde, Riet, Duck-potato, ook wel Pijlkruid, en Wilg. Met dit proefveld wordt het perspectief voor deze gewassen verkent. Daarbij staan vragen centraal als: welke specifieke teelteisen stelt het gewas, hoe kan het ingepast worden in de omgeving en welke toepassingsmogelijkheden zijn er voor het gewas?

Lees hier meer over de mogelijke toepassingen van lisdodde.

In de Rapportage Paludicultuur wordt een overzicht gegeven van pilots en experimenten met paludicultuur gewassen.

Downloads

In de volgende rapportages leest u over de bevindingen van de pilot natte teelten:

Rapportage fase 1 (2017-2018)

Lees meer

Rapportage fase 2 (2019-2020)

Lees meer

Via onderstaande factsheets is de eerste informatie over de gewassen beschikbaar:

Factsheet Lisdodde

Lees meer

Factsheet Wilg

Lees meer

Bekijk ook de factsheets van andere natte teelten:

Factsheet Wilde rijst

Lees meer

Factsheet Kroosvaren

Lees meer

Factsheet Veenmos

Lees meer

Factsheet Olifantsgras

Lees meer

Wilt u het proefveld bekijken of bent u op zoek naar meer informatie over natte teelten? Neem dan contact op met Anna Koornneef, via anna@veenweiden.nl

Het proefveld natte teelten is een gezamenlijk project van de gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland, het Veenweiden Innovatiecentrum, Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard, Kennis Transfer Centrum Zegveld en PPP Agro Advies.

Pilot nieuws

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…

Leren van lisdodde

Ook al heeft lisdodde zich nog niet bewezen als haalbaar verdienmodel, het natte teelten experiment heeft zeker iets opgeleverd. Onder andere inzicht over de teelt, nieuwe netwerken, producten en zelfs toepassing als isolatiemateriaal in een appartementencomplex in Schoonhoven. Komend jaar worden de proefveldjes aan de Schaapjeszijde gevolgd of de teelt van lisdodde kan bijdragen aan verschraling van natuurgronden om daarmee beoogde natuurdoeltypes te realiseren.

TOUR DE BOER: kijken naar kansen in de Krimpenerwaard

Langs bij de boeren in het gebied en kennismaken met kansrijke ideeën voor de Krimpenerwaard. Met dat doel organiseerde Proeftuin Krimpenerwaard op 19 oktober een Tour de Boer. Beleef de Tour mee via het verslag!

Veelzijdig met lisdodde

Lisdodde kent veel mogelijke toepassingen zoals inzet als veevoer en verwerking tot bouwplaten voor bijvoorbeeld een picknicktafel. Bovendien zijn delen van de lisdodde eetbaar.

Smaakvolle natte teelten

Niet alleen in de vorm van ‘lisdoddetaartjes’, ook bij watervogels vallen natte teelten in de smaak. Daarom is er in het nieuwe seizoen pijlkruid bijgeplant, met afrastering in de vorm van gaas. De lisddode komt dit jaar wisselend op, de reden daarvan zoeken we nu uit.