Beheerpakketten

GruttoVeel melkveehouders hechten waarde aan de unieke kenmerken van het Krimpenerwaardse landschap met weilanden, sloten en weidevogels. Daarom leveren zij een actieve bijdrage aan het behoud van de Krimpenerwaardse natuur. Als compensatie voor de extra inspanningen die zij daarvoor leveren, zijn speciale natuurbeheerpakketten ontwikkeld.

Dan gaat het o.a. om pakketten voor:

Ecologisch slootschonen

Als bij het slootschonen de plantwortels zo veel mogelijk in tact blijven, vergroot dat de soortenrijkdom in de sloot en slootkant. Daar is een speciale ecologische slootschoonmachine voor te gebruiken die wortels van planten spaart. Het is de manier waarop ook Kees Verhagen werkt. “Voor het ecologisch slootschonen werken we met een maaikorf, dat betekent geen bagger op de kant en slootvuil blijft uit de kant.”

Verantwoord baggeren

Daarbij gaat het om baggeren in ‘mozaïekvorm’; niet alle sloten in een keer, maar gespreid. Het baggeren gebeurt bovendien in het midden van het water, zodat ‘slootbewoners’ naar een veilig plek kunnen vluchten.

Weidevogelbeheer

De weidevogelpopulatie in de Krimpenerwaard staat onder druk. Het wordt steeds moeilijker voor de gutto, kievit, tureluur, scholekster, slobeend en ander weidvogels om een veilig broed- en leefgebied te vinden. Door bijvoorbeeld plas-dras locaties aan te leggen waar vogels kunnen foerageren, kruiden te zaaien of door een uitgestelde maaidatum, geven agrariërs de weidevogels meer overlevingskans.

Meer weten over de beheerpakketten?

Weidehof Krimpenerwaard ondersteunt in nauwe samenwerking met het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard agrarisch ondernemers die willen bijdragen aan een groene en duurzame Waard. Kijk op https://www.weidehofkrimpenerwaard.nl/.