Met experts het veld in, waar ligt je interesse?

kruidengroep Krimpenerwaard experimenteert met meer soortenrijkdom

In juni organiseert de Proeftuin een aantal kleinschalige bijeenkomsten bij melkveehouders in de Krimpenerwaard. ‘s Avonds van 19.00 tot 21.00 uur, zoveel mogelijk buiten en praktijkgericht. Daarbij willen we aansluiten bij vragen en interessegebieden van de ondernemers. Waar wil je meer over horen of zien via experts en collega’s?

Weiden en melkproductie, maaien en bemesten, draagkracht en kruiden, waterinfiltratie en weidevogels? Of heb je een ander thema?

Laat het weten via het formulier of mail ons op info@proeftuinkrimpenerwaard.nl, dan organiseren we het en krijg je een uitnodiging.