22 maart: Informatie/discussie-avond ‘de Veenweidenkoe van de toekomst’

  • Datum: dinsdag 22 maart 2022
  • Tijd: 20-22 uur (zaal open vanaf 19.30)
  • Locatie: Dorpshuis Gouderak, Johan Brouckplein 11 in Gouderak
  • Geef je op bij Monique Bestman m.bestman@louisbolk.nl en de koffie staat klaar!

De koe speelt al heel lang een centrale rol in de Krimpenerwaard. Wat de toekomst ook mag brengen, vrijwel alle toekomstscenario’s voor de landbouw in de veenweiden gaan uit van gras als hoofdgewas. De meest logische manier om iets met dat gras te doen, is en blijft via de koe.

In project ‘Passende koe’ hebben we op twee Krimpenerwaardse bedrijven met een groot aandeel gras in het rantsoen gekeken welke van de aanwezige koeien het beste presteren. Daarbij zijn gezondheid, koesaldo, productie en gedrag meegenomen. Het zijn vaak de koeien waar wat mee is, die het meest opvallen. Maar wat kenmerkt nou de beste koeien? Met o.a. sensoren en camera’s konden we zien wat normaal niet opvalt en brachten we in beeld wat de beste koeien kenmerkt. Een hoog productieve koe blijkt niet altijd de goedkoopste of de beste en de oudjes blijken goed uit de hoek te kunnen komen.

Wilt u meer weten over de uitkomsten van dit project? Wilt u antwoord op de vraag welke koeien zijn het meest passend op de onderzochte bedrijven en welke eigenschappen hebben deze koeien? Kom dan dinsdagavond 22 maart naar Gouderak.

Op dinsdagavond 22 maart gaan we graag met u in gesprek over onze bevindingen en zijn we benieuwd naar uw mening over wat een koe een goede koe maakt en welk management daarbij past. We beginnen de avond met een duopresentatie door Ingrid van Dixhoorn (Wageningen Livestock Research) en Delian Kool (PPP Agro Advies).

Project Passende Koe is onderdeel van de Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard.