Bodemlevenactiviteit indicator voor gebruik perceel

De natuur levert variatie in de activiteit van het bodemleven. En die variatie kan helpen bij het bepalen van de functie van een perceel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inrichten van een perceel met een hoge bodemlevenactiviteit als ‘voederperceel’ voor weidevogels. Met een simpele methode brengen we komende maanden de bodemlevenactiviteit in de Krimpenerwaard in kaart: het ingraven van katoenen onderbroeken en theezakjes.

Uit een soortgelijk experiment van het Louis Bolk Instituut op zandgrond blijkt dat er verschil is in bodemlevenactiviteit tussen percelen. Op zandgrond loopt dit verschil op tot 20%. Maar wat zijn die verschillen op veengrond in de Krimpenerwaard? Om dat zichtbaar te maken zijn eind maart in de Krimpenerwaard op graslandpercelen van 8 melkveehouders en 4 percelen in een natuurgebied katoenen onderbroeken en theezakjes ingegraven. Over drie maanden worden deze opgegraven om een vergelijking te maken in de afbraak van de onderbroeken en theezakjes. Hiermee proberen we een eerste inzicht te krijgen in de variatie van bodemlevenactiviteit over percelen, en te zoeken naar mogelijke verklaringen voor verschillen en maatregelen voor verbeteringen. Het bodemleven heeft o.a. invloed op de bodemstructuur, waterinfiltratie, nutriëntenlevering en grasopbrengst.

Onderbroeken ondergronds

Ingegraven onderbroek en theezakjes voor het bepalen van de bodemlevenactiviteit in de Krimpenerwaard.

Het idee om een onderbroek in te graven als maat voor bodemlevenactiviteit is bedacht door ‘The Innovative Farmers’ in Canada waar het ‘Soil your undies wordt genoemd. Zij zochten een simpele methode om de activiteit van het bodemleven visueel te maken. Een katoenen onderbroek is een vorm van organische stof (plantenresten) en wordt opgegeten door het bodemleven. Voor deze test wordt een katoenen onderbroek (liefst biologisch) plat in de bodem geplaatst op ongeveer 10 centimeter diepte. Hoe meer van de onderbroek verteerd is hoe actiever het bodemleven.

Ook theezakjes in de vorm van rooibosthee en groene thee zeggen in de bodem iets over de activiteit van het bodemleven. Voordat de theezakjes in de bodem worden gegraven worden ze gewogen en na drie maanden kunnen we berekenen hoeveel thee er is afgebroken. Dit vertelt ons hoe snel de organische stof wordt afgebroken en geeft inzicht in de activiteit van het bodemleven. Deze methode is bedacht door onderzoekers in Utrecht en wordt ‘The tea bag index’ genoemd.

Zelf meten en weten

Wilt u zelf de afbraak van organische stof meten met een onderbroek? Neem dan contact op met Pedro Janssen via p.janssen@louisbolk.nl of 06- 15403826. En wij zorgen ervoor dat u dezelfde onderbroek als in de test krijgt, inclusief een handleiding, zodat de resultaten vergeleken kunnen worden. Test verschillende locaties en laat u verrassen door het resultaat!