CU-fractie bezoekt pilot peilgestuurde onderwaterdrainage

Wethouder Jan Vente en adviseur Barend Meerkerk lichtten tijdens het bezoek toe dat dit één van de vele oplossingsrichtingen is die bijdragen aan ‘Adaptieve Landbouw’. Een vorm van landbouw waarbij het draait om het benutten van de natuurlijke veerkracht voor een sterk landbouwsysteem in de veenweiden met behoud van natuur- en landschapskwaliteit.

Melkveehouder David de Jong experimenteert samen met collega Leo Kool, met peilgestuurde onderwaterdrainage. Samen met een team van onderzoekers en adviseurs verkennen zij de praktische en economische haalbaarheid op hun bedrijf. Daarmee werken ze aan ‘Adaptief watermanagement’. Dat is watermanagement waarmee het grondwaterpeil gestuurd kan worden voor meerdere doelen, zoals beperken van bodemdaling, verminderen van CO2-uitstoot, ontwatering en weidevogelbeheer met behoud van de draagkracht. Adaptief watermanagement leidt tot een robuuster systeem, doordat het melkveebedrijf minder gevoelig wordt voor extreme weersomstandigheden.

Wilt u ook een bezoek brengen aan de pilot peilgestuurde onderwaterdrainage? Stuur dan een bericht een mailbericht naar info@proeftuinkrimpenerwaard.nl en wij nemen contact met u op!