Waardse feiten en cijfers

Waar gaan de melk en het vlees uit de Krimpenerwaard eigenlijk heen? Hoeveel daken in het gebied zijn er geschikt om zonnepanelen op te leggen? Zomaar twee vragen waarvoor harde gegevens (data) nodig zijn om er een antwoord op te kunnen geven. Proeftuin Trots op Krimpenerwaard geeft vorm aan landbouw met toekomstwaarde. Helder vormgeven aan die toekomst kan pas als je weet waar je staat en waar je heen wilt en kunt. Daarom verzamelen we duurzame data om ons gezamenlijk inzicht te vergroten.

Kennis en cijfers

Met het deelproject ‘duurzame data’ worden kennis en feiten over verschillende thema’s op één plaats samengebracht. Gelukkig is er veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar in en over de Krimpenerwaard en de landbouw. Door deze gericht samen in beeld te brengen, wordt inzichtelijk wat we wel en niet weten. Bijvoorbeeld over de bodemdaling. Of over de weidevogels in het gebied. Wat laten de cijfers zien over de waterkwaliteit? Of waar halen de inwoners van de Krimpenerwaard hun zuivel vandaan?

Vraag en antwoord

Terug naar een van de vragen in de intro: weten we hoeveel daken in de Krimpenerwaard geschikt zijn voor zonnepanelen? Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat er in de Krimpenerwaard circa 290 hectare dakoppervlak potentieel beschikbaar voor zonnepanelen is, wat naar schatting 195 miljoen KWh en een besparing van 90.000 ton CO2 kan opleveren. En dat is gelijk aan de CO2 uitstoot van bijna 4000 huishoudens (bron: Milieu Centraal).

Verwonderingen

Door dergelijke relevante informatie te verzamelen en datasets te analyseren, brengen we in beeld hoe de Krimpenerwaard, de landbouw en haar inwoners er op verschillende gebieden ervoor staan. En ook, in hoeverre bepaalde zaken overlappen voor boer, burger en natuur. We noemen dat ‘verwonderingen’; feiten en kennis die kunnen bijdragen aan inzichten en invalshoeken in gesprekken, discussies, processen en plannen.

Wilt u meer weten over ‘duurzame data’? Of hebt u zelf gegevens of kennis die u graag zou willen delen? Neem contact op met Jeroen Pijlman via [email protected] of met Barend Meerkerk via [email protected].

Downloads

Pilot nieuws

Er zijn op dit moment nog geen nieuwsberichten over deze pilot.