Waar gaan de melk en het vlees uit de Krimpenerwaard eigenlijk heen? Hoeveel daken in het gebied zijn er geschikt om zonnepanelen op te leggen? Zomaar twee vragen waarvoor harde gegevens (data) nodig zijn om er een antwoord op te kunnen geven. Proeftuin Trots op Krimpenerwaard geeft vorm aan landbouw met toekomstwaarde. Helder vormgeven aan die toekomst kan pas als je weet waar je staat en waar je heen wilt en kunt. Daarom verzamelen we duurzame data om ons gezamenlijk inzicht te vergroten.

Kennis en cijfers

Met het deelproject ‘duurzame data’ worden kennis en feiten over verschillende thema’s op één plaats samengebracht. Gelukkig is er veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar in en over de Krimpenerwaard en de landbouw. Door deze gericht samen in beeld te brengen, wordt inzichtelijk wat we wel en niet weten. Bijvoorbeeld over de bodemdaling. Of over de weidevogels in het gebied. Wat laten de cijfers zien over de waterkwaliteit? Of waar halen de inwoners van de Krimpenerwaard hun zuivel vandaan?

Vraag en antwoord

Terug naar een van de vragen in de intro: weten we hoeveel daken in de Krimpenerwaard geschikt zijn voor zonnepanelen? Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat er in de Krimpenerwaard circa 290 hectare dakoppervlak potentieel beschikbaar voor zonnepanelen is, wat naar schatting 195 miljoen KWh en een besparing van 90.000 ton CO2 kan opleveren. En dat is gelijk aan de CO2 uitstoot van bijna 4000 huishoudens (bron: Milieu Centraal).

Verwonderingen

Door dergelijke relevante informatie te verzamelen en datasets te analyseren, brengen we in beeld hoe de Krimpenerwaard, de landbouw en haar inwoners er op verschillende gebieden ervoor staan. En ook, in hoeverre bepaalde zaken overlappen voor boer, burger en natuur. We noemen dat ‘verwonderingen’; feiten en kennis die kunnen bijdragen aan inzichten en invalshoeken in gesprekken, discussies, processen en plannen.

Wilt u meer weten over ‘duurzame data’? Of hebt u zelf gegevens of kennis die u graag zou willen delen? Neem contact op met Jeroen Pijlman via j.pijlman@louisbolk.nl of met Barend Meerkerk via b.meerkerk@ppp-agro.nl.

Update januari 2022

Om landbouw met toekomstwaarde vorm te geven is het nodig om te weten waar je staat en waar je heen wilt en kunt. Data helpen daarbij en vergroten inzicht. We verzamelen cijfers en feiten, vergelijken en analyseren om deelprojecten te verbinden en ondersteunen.

Acties/resultaat

  • De activiteiten in 2021 zijn voornamelijk gericht op het beter communiceerbaar maken van data.
  • Productie factsheets over: Broeikasgasemissies, Kenmerken landbouw Krimpenerwaard, Ontwikkelstrategien en Uitdagingen melkveehouderij 2030 en verder
  • Opzet online databank ‘Waardedata’ die alle verzamelde data toegankelijk maakt en kan verbinden. De databank is in ontwikkeling en zal voorjaar 2022 opgeleverd worden. De Waardedata-bank wordt zoveel mogelijk voorzien van bronnen inclusief URL’s, zodat ook de komende jaren nog op relatief makkelijke wijze de laatste versies van data kunnen worden gevonden. Deze databank wordt samengesteld met in achtneming van de privacy wet- en regelgeving.

Downloads

Factsheet Kenmerken van landbouw in de Krimpenerwaard - september 2021

Lees meer

Factsheet Broeikasgasemissie in de Krimpenerwaard - september 2021

Lees meer

Factsheet Uitdagingen voor de melkveehouderij in de Krimpenerwaard richting 2030 en verder - september 2021

Lees meer

Factsheet Economische, maatschappelijke en milieu-effecten van 3 ontwikkelstrategieën - september 2021

Lees meer

Pilot nieuws

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…