De kunst van kruiden in je gras

Kruiden hebben een positief effect op de grasproductie, het bodemleven, biodiversiteit en diergezondheid. Maar welke kruiden passen op de (veen)grond in de Krimpenerwaard en moet je herinzaaien of doorzaaien? Komende tijd willen een tiental melkveehouders binnen Proeftuin Krimpenerwaard samen met onderzoekers op een nieuw proefveld meer leren over de doorzaai en vestiging van kruiden.

Kruiden in je gras bieden voordelen. Zo hebben ze een stabielere productie, ook onder drogere omstandigheden, dankzij diepere beworteling. Ook trekken kruiden zoals smalle weegbree met onder andere hun bloeiwijze insecten aan, die weer als voedsel voor weidevogels kunnen dienen. In de pilot ‘Weidebuffet met kruiden’ onderzoeken we welke kruiden je het beste in welke perioden van het jaar kunt doorzaaien of herinzaaien.

Herinzaai heeft slaginskans

Kruiden meezaaien in het mengsel op het moment van herinzaai van een perceel heeft de meeste slagingskans, omdat de kruiden niet meteen concurrentie ondervinden van bestaande grassen die sneller groeien.

Over doorzaaien valt nog veel te leren

Doorzaaien (ook van Engels raaigras) heeft alleen kans als de productie van het huidige gras zo veel mogelijk wordt beperkt. Daarbij is het in elk geval van belang dat je:

  • Zorgt voor een open zode, dit kan door een zware snede vooraf kort te maaien en na sterke droogte door wiedeggen of een strokenfrees te gebruiken.
  • Gebruik maakt van kruiden die de competitie met gras aan kunnen: zoals chicorei en smalle weegbree.

Proefpercelen

Welke omstandigheden zijn bepalend voor een goede vestiging van kruiden? Daarvoor wordt dit jaar een nieuwe proef aangelegd bij een melkveehouder in de Krimpenerwaard. Doorzaai van kruiden vraagt een andere aanpak dan de doorzaai van gras, zo hebben kruiden bijvoorbeeld een hogere temperatuur nodig om te kiemen. Op het perceel waar de proef wordt aangelegd kan water worden verspreid met de baggerspuit indien nodig. Welk effect dat heeft op succesvolle doorzaai, gaan we dit jaar zien.
In de proef wordt het aantal kiemplanten geteld en het aandeel kruiden in het jaar na doorzaai. De uitkomsten daarvan vertalen we naar een advies voor melkveehouders die zelf aan de slag willen met het doorzaaien van kruiden in bestaand grasland.

Ook aan de slag met kruiden?

Benieuwd wat kruiden voor uw bedrijf kunnen betekenen en wat er bij komt kijken? Of wilt u deelnemen aan de pilot? Bel met Teus Verhoeff (PPP Agro Advies) op 06- 471 555 73 of mail naar t.verhoeff@ppp-agro.nl

Voor onderzoekstechnische vragen neem contact op met Pedro Janssen (Louis Bolk Instituut) via P.Janssen@Louisbolk.nl.