Demo-avond ‘lucht en water’ voor optimale grasgroei

Hoe maak je de omstandigheden voor het gras zo ideaal mogelijk? Dat was de centrale vraag in de demo-avond die de Proeftuin op 15 juli organiseerde. Volgens Sjon de Leeuw, van PPP-Agro Advies is bewustwording de eerste stap naar een optimaal evenwicht. “Wat doen we om onze gewassen geteeld te krijgen en houden we daarbij rekening met behoud van een gezonde bodem? Hoe en wanneer gaan we het land op en met welk materieel? Misschien is daar wel winst te behalen door het anders te doen.” Tijdens de demo-avond in Bergambacht zagen zo’n 40 deelnemers daar de effecten van.

Draagkracht en rijschade

De demo-avond had als doel resultaten en inzichten delen uit de pilots ‘Grip op draagkracht’  en ‘Met minder druk meer lucht in de bodem.’ Daarbij ligt de focus op het zoeken naar maatregelen die positief bijdragen aan het optimaliseren van de lucht- en waterhuishouding in de bodem. Bewerken van de bodem is daar een belangrijk onderdeel in. Sjon legt het uit: “Het gaat hierbij vooral om het evenwicht tussen ‘lucht en water’. Hoe meer lucht er in de bodem zit, hoe meer ruimte er is om water vast te houden en de gewassen optimaal te laten groeien met een prima benutting van de nutriënten. De keerzijde echter hiervan is de draagkracht. Hoe meer lucht er in de bodem zit, des te meer kan er uit geperst worden als je deze betreedt of met machines gaat berijden. Dit bleek ook wel tijdens deze demo-avond waarvoor we diverse machines (mettanks) hadden geregeld.”

Proefstroken laten effecten zien

Op de demo-locatie was een proefstrook aangelegd van een nieuw zaaibed met 10 cm losse grond. Hier gingen alle combi’s overheen en werd per machine de insporing gemeten en de verdichting vastgesteld. Sjon: ”De conclusie was dat naarmate de gewichten toenemen, de insporing ook toeneemt. Wordt de luchtdruk in de banden beneden de 1 bar gebracht, dan blijkt er steeds meer mogelijk en worden de verschillen minimaal en de verdichting heel acceptabel. Het spreiden van de sporen geeft minder insporing en minder verdichting. Aan dat laatste hangt echter wel een prijskaartje, want het vraagt een forse investering om de machines met dergelijke techniek uit te voeren. Meerdere keren door hetzelfde spoor liet extra verdichting zien.”

Leren en proberen

Sjon en zijn collega Teus Verhoeff en een 40-tal bezoekers waren getuigen van de effecten van rijschade en verdichting. In combinatie met 2 workshops rondom Draagkracht en Rijschade werden ook de kansen in beeld gebracht hoe dit te optimaliseren. Beweiding, mits mogelijk, geeft een aanzienlijk lagere verdichting en minder schade dan 100% maaien. Al met al een leerzame avond die inzichten opleverde om ook in de eigen bedrijfsvoering rekening mee te houden.