Duurzame kavelpaden

In de nabije toekomst zijn in de Krimpenerwaard meer kavelpaden nodig (als gevolg van vergroten van de huiskavel), die anders van karakter zijn dan de bestaande betonpaden. De huidige betonnen kavelpaden worden als te zwaar ervaren met inklinking van de bodem tot gevolg. Hierdoor neemt de duurzaamheid van bestaande kavelpaden af. Maar verplaatsen of opnieuw neerleggen is meestal geen optie zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de vlakligging.

Daarom onderzoeken we welke alternatieve materialen er zijn om de huidige betonnen kavelpaden te vervangen. Van belang zijn factoren als gewicht (huidige beton wordt als te zwaar ervaren), effect op inklinking bodem, duurzaam, verplaatsbaar (kavelruil), gladheid (bij regen), koe vriendelijk, kostprijs en kringloop denken.

Bestaande ideeën en innovatieve alternatieven

Er zijn al eerder onderzoeken gedaan naar andere kavelpaden, deze alternatieven gaan we grondig doornemen: zitten daar geschikte bij op veen? Is het mogelijk om een product te (laten) construeren wat aan de wensen en eisen kan voldoen. Rondom de Krimpenerwaard komen diverse reststromen los van producten welke mogelijk hergebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld bepaalde kunststoffen. In hoeverre is het mogelijk om een innovatieve variant te bedenken door hergebruik van materialen, die ook nog eens goed toepasbaar zijn op veen.

Update januari 2022

Theoretische verkenning van alternatieve materialen om de huidige betonnen kavelpaden te vervangen. Van belang zijn factoren als gewicht (huidige beton wordt als te zwaar ervaren), effect op inklinking en bodem. Focus op duurzaamheid, verplaatsbaarheid (kavelruil), bruikbaarheid bij gladheid (bij regen), koevriendelijkheid, kostprijs en kringloopdenken. Deze deskstudie naar verschillende materialen is eind 2020 gestart en in 2021 afgrond, eindrapportage voorjaar 2022.