Eindrapportage beweidingsproef op Zegveld

Adaptief weiden in het veenweidegebied kurzrasen en roterend standweidenKoeien zetten gras om in melk. Maar weidegang is meer dan dat; het speelt ook een belangrijke rol in weidevogelbeheer, boeren bij een verhoogd grondwaterpeil, biodiversiteit (variërend van kruiden en insecten tot bodemleven en weidevogelbeheer) en draagkracht. In het Proeftuinproject ‘Adaptief weiden’ is samen met melkveehouders onderzoek gedaan naar de rol van beweiding en beweidingssysteem binnen deze thema’s. Ook op KTC Zegveld liepen proeven met verschillende beweidingssystemen en koeienrassen.

Download hier de eindrapportage van deze systeemproef.