Energie-neutrale landbouw: er is winst te behalen!

De spreiding in energieverbruik tussen 12 melkveebedrijven in de Krimpenerwaard varieerde van 38 kWh per ton melk tot 85 kWh per ton melk. Zo ontdekten 12 deelnemers aan de studiegroep ‘Energie-neutrale landbouw’. De spreiding blijkt dus groot te zijn en geeft aan dat er winst te behalen is voor een melkveebedrijf met bovengemiddeld gebruik. Opvallend was het verschil in het dagelijks energieverbruik voor het voeren, dat verschilde van 22 kWh tot 90 kWh per dag. Door maatregelen voor energiebesparing in de praktijk te testen werken de deelnemende bedrijven aan een duurzame landbouw.

De gemeente Krimpenerwaard zoekt samen met melkveehouders naar vormen van adaptieve landbouw, die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Daarom heeft zij het initiatief genomen om een studiegroep te starten rond het thema energiebesparing en duurzaam produceren.

Als onderdeel van de studiegroep houdt elke deelnemer bij hoeveel elektriciteit er op het bedrijf wordt verbruikt. Niet alleen het jaarverbruik, ook konden de deelnemers een paar tussenmeters plaatsen om per bedrijfsonderdeel of machine het verbruik te meten.

Verrast waren de deelnemers aan de studiegroep over het elektriciteitsverbruik van de voerrobot van één van de deelnemende bedrijven. Met een verbruik van 22 kWh per dag wordt alle voer gemengd, voor het voerhek gebracht en netjes aangeveegd. Het enige wat er nog bij komt, is een paar liter diesel om de blokken gras en mais in de voerkeuken neer te zetten.

Een vergelijkbaar bedrijf met een voermengwagen verbruikt 9 liter diesel per dag voor het uithalen, mengen en voorrijden voor het voerhek. Op het eerste gezicht is 9 liter niet zo veel, maar als we het in Joules vergelijken, komt 1 liter diesel overeen met 10 kWh. In totaal dus 90 kWh per dag! Dit laat zien dat elektrisch voeren perspectief biedt, doordat het aanzienlijk minder energie kost en de mogelijkheid biedt om het voeren met een duurzame energiebron in te vullen.

Adaptieve landbouw betekent niet automatisch een lager energieverbruik. Zo zal het oogsten van gras in combinatie met weidevogelbeheer meer energie vragen omdat het oogsten minder efficiënt kan plaatsvinden. Beweiden daarentegen is twee vliegen in één klap. Het past binnen het kader van adaptieve landbouw én is gunstig voor het energieverbruik. Het kost immers minder diesel als de koe zelf het gras ophaalt en er niet hoeft te worden in- en uitgekuild. En vergeet het achterwege laten van die extra kuilplaat niet.

Voor meer informatie over energie-neutrale landbouw stuur een bericht naar Teus Verhoeff, via t.verhoeff@ppp-agro.nl

Aan de hand van besparende maatregelen en verzamelde cijfers vanuit de studiegroep is een factsheet samengesteld.