Energie-neutrale landbouw

Energie-neutrale landbouw is een belangrijke peiler voor een duurzame landbouw. De route naar een energieneutraal melkveebedrijf gaat via maximale besparing van het verbruik naar het omzetten naar duurzame energie (zonne-energie, biogas, melkwarmte). Energiebesparing versterkt het bedrijf, niet alleen door de lagere kosten, maar ook omdat hiermee wordt ingespeeld op maatschappelijke kwesties en milieuvraagstukken. De gemeente Krimpenerwaard zoekt samen met melkveehouders naar vormen van adaptieve landbouw, die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Daarom heeft zij het initiatief genomen om een studiegroep te starten rond het thema energiebesparing en duurzaam produceren.

Een groep van 12 melkveehouders uit de Krimpenerwaard is daarin samen aan de slag met reductie van het energieverbruik op hun bedrijf. Dit doen zij onder andere door registratie van het verbruik, maar ook door maatregelen voor energiebesparing in de praktijk te testen en met elkaar kennis uit te wisselen.

Het doel van deze pilot is het vergroten van het inzicht van de melkveehouders in hun energieverbruik en energiekosten en het nemen van energie besparende maatregelen. Als gevolg van de bewustwording en maatregelen wordt een reductie van het energiegebruik op deelnemende bedrijven verwacht van 20% voor elektriciteit/gas en 10% voor het verbruik van diesel (inclusief dieselverbruik loonwerk).

De onderstaande factsheet geeft de eerste resultaten weer.

Downloads

Factsheet Energie-neutrale landbouw

Lees meer

Pilot nieuws

Meer lucht aan de bodem

Als we betonnen kavelpaden willen vervangen, wat zijn dan de duurzame mogelijkheden? Rekening houdend met gewicht, effect op inklinking en bodem. En met mens- en diervriendelijkheid in gebruik.

Grondslag Water

Grondwaterstanden; er wordt veel over gesproken maar nog weinig gemeten. In dit project gaan we gebiedsdekkend grondwaterstanden opmeten. Met als doel bewustwording van en dialoog tussen de verschillende stakeholders over grondwater. Najaar 2020 gaan de metingen van start.

Hooimelk

Kunnen we hooimelk maken en vermarkten? We verkennen de mogelijkheden als het gaat om hooi maken, voeren, voercombinaties en verdienmodellen.

Duurzame kavelpaden

Als we betonnen kavelpaden willen vervangen, wat zijn dan de duurzame mogelijkheden? Rekening houdend met gewicht, effect op inklinking en bodem. En met mens- en diervriendelijkheid in gebruik.

Gras

Energierijk gewas op veengrond

Minder snijmais en toch een goed aanvulling op het rantsoen, kan dat? In deze pilot verkennen we de (technische) mogelijkheden om energierijke gewassen te telen die passen naast het eigen gras in het rantsoen voor melkkoeien. We zetten in op teelt met behoud van de bestaande grasmat en zonder negatief effect op bodemdaling.

Netwerk duurmelken Krimpenerwaard

Duurmelken Krimpenerwaard

We plannen een expertmeeting met stakeholders (oa melkveehouders) uit de Krimpenerwaard en onderzoekers van project ‘Lactatie op maat’ om te peilen of in de Krimpenerwaard interesse is voor een netwerk rondom verlengde lactatie. Daarnaast onderzoeken we of en hoe we de onderzoeksopzet voor verlengde lactatie kunnen integreren in de pilot Passende Koe.