Energie-neutrale landbouw

Energie-neutrale landbouw is een belangrijke peiler voor een duurzame landbouw. De route naar een energieneutraal melkveebedrijf gaat via maximale besparing van het verbruik naar het omzetten naar duurzame energie (zonne-energie, biogas, melkwarmte). Energiebesparing versterkt het bedrijf, niet alleen door de lagere kosten, maar ook omdat hiermee wordt ingespeeld op maatschappelijke kwesties en milieuvraagstukken. De gemeente Krimpenerwaard zoekt samen met melkveehouders naar vormen van adaptieve landbouw, die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Daarom heeft zij het initiatief genomen om een studiegroep te starten rond het thema energiebesparing en duurzaam produceren.

Een groep van 12 melkveehouders uit de Krimpenerwaard is daarin samen aan de slag met reductie van het energieverbruik op hun bedrijf. Dit doen zij onder andere door registratie van het verbruik, maar ook door maatregelen voor energiebesparing in de praktijk te testen en met elkaar kennis uit te wisselen.

Het doel van deze pilot is het vergroten van het inzicht van de melkveehouders in hun energieverbruik en energiekosten en het nemen van energie besparende maatregelen. Als gevolg van de bewustwording en maatregelen wordt een reductie van het energiegebruik op deelnemende bedrijven verwacht van 20% voor elektriciteit/gas en 10% voor het verbruik van diesel (inclusief dieselverbruik loonwerk).

De onderstaande factsheet geeft de eerste resultaten weer.

Downloads

Factsheet Energie-neutrale landbouw

Lees meer

Pilot nieuws

Blijven weiden op veen

Wat is het effect van verschillende beweidingssystemen op o.a. melk- en grasproductie, draagkracht, biodiversiteit en weidevogelbeheer?

Mijn Koers

In het programma Mijn Koers van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard ga je aan de slag met jouw ondernemerskoers voor de komende jaren.

Waardemakers

Hoe kunnen we van laagwaardige biomassastromen hoogwaardig voedsel maken? Daar draait het om in deze nieuwe pilot van de Proeftuin. Het is een vernieuwde manier van eiwitproductie in de Krimpenerwaard met grondstoffen uit de Krimpenerwaard.

Waardse feiten en cijfers

Waar gaan de melk en het vlees uit de Krimpenerwaard eigenlijk heen? Hoeveel daken in het gebied zijn er geschikt om zonnepanelen op te leggen? Helder vormgeven aan die toekomst kan pas als je weet waar je staat en waar je heen wilt en kunt.

Een passende koe in de Waard

De grazende koe staat symbool voor het Krimpenerwaards landschap. Hoe zorgen we dat bij veranderende (weers)omstandigheden onze koe ‘overeind’ blijft en wat vraagt dat van melkveehouders? Dat is de centrale vraag in de pilot Passende koe in de Waard, een gezamenlijke zoektocht naar een ‘adaptieve koe’.

Grip op draagkracht

Hoe ga je om met een veranderende draagkracht op veengrond gedurende het seizoen? En is draagkracht wel altijd nodig?