Energie-neutrale landbouw

Energie-neutrale landbouw is een belangrijke peiler voor een duurzame landbouw. De route naar een energieneutraal melkveebedrijf gaat via maximale besparing van het verbruik naar het omzetten naar duurzame energie (zonne-energie, biogas, melkwarmte). Energiebesparing versterkt het bedrijf, niet alleen door de lagere kosten, maar ook omdat hiermee wordt ingespeeld op maatschappelijke kwesties en milieuvraagstukken. De gemeente Krimpenerwaard zoekt samen met melkveehouders naar vormen van adaptieve landbouw, die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Daarom heeft zij het initiatief genomen om een studiegroep te starten rond het thema energiebesparing en duurzaam produceren.

Een groep van 12 melkveehouders uit de Krimpenerwaard is daarin samen aan de slag met reductie van het energieverbruik op hun bedrijf. Dit doen zij onder andere door registratie van het verbruik, maar ook door maatregelen voor energiebesparing in de praktijk te testen en met elkaar kennis uit te wisselen.

Het doel van deze pilot is het vergroten van het inzicht van de melkveehouders in hun energieverbruik en energiekosten en het nemen van energie besparende maatregelen. Als gevolg van de bewustwording en maatregelen wordt een reductie van het energiegebruik op deelnemende bedrijven verwacht van 20% voor elektriciteit/gas en 10% voor het verbruik van diesel (inclusief dieselverbruik loonwerk).

De onderstaande factsheet geeft de eerste resultaten weer.

Downloads

Factsheet Energie-neutrale landbouw

Lees meer

Pilot nieuws

Energie-neutrale landbouw

Energie-neutrale landbouw is een belangrijke peiler voor een duurzame landbouw. Een groep van 12 melkveehouders uit de Krimpenerwaard is samen aan de slag met reductie van het energieverbruik op hun bedrijf.