Kijk mee naar de gewassen in de experimenteervelden na vochtige en koude periode

Grip op DraagkrachtWat doen wintergerst, wintertarwe en rogge in de experimenteervelden na een vochtige en koude periode? Is het een kansrijke combinatie met gras om straks ook aan de koeien te voeren? Kijk mee met Sjon hoe de gewassen erbij staan.

Project Energierijk gewas op veengrond

Minder snijmais en toch een goed aanvulling op het rantsoen, kan dat? In de pilot Energierijk gewas op veengrond verkennen we de (technische) mogelijkheden om energierijke gewassen te telen die passen naast het eigen gras in het rantsoen voor melkkoeien. We zetten in op teelt met behoud van de bestaande grasmat en zonder negatief effect op bodemdaling.

Lees meer over het Project Energierijk gewas op veengrond.