Grondslag Water

Grondwaterstanden; er wordt veel over gesproken maar nog weinig gemeten. In dit project gaan we gebiedsdekkend grondwaterstanden opmeten. Met als doel bewustwording van en dialoog tussen de verschillende stakeholders over grondwater. Najaar 2020 gaan de metingen van start.