Grondslag Water

In deze pilot meten en monitoren we op ruim 60 locaties in de Krimpenerwaard de grondwaterstanden. Dat levert data en inzichten op die helpen bij bewustwording. En om een goede dialoog te voeren over de impact van grondwaterstanden met de verschillende stakeholders. De pilot is eind 2020 van start gegaan.

Update januari 2022

Acties/resultaat

  • Werving van deelnemers voor 68 meetlocaties. De meetlocaties zijn in overleg met onder andere Waterschap HHSK en PPP-Agro Advies bepaald op basis van kennis van het gebied.
  • Plaatsen van de peilbuizen op de volgende locaties, inmeten van alle locaties met GPS en het handmatig ijken van de peilbuizen:
  • Maandelijks wordt een grafiek gedeeld met alle deelnemers met daarop het gemiddelde verloop van de grondwaterstand van alle meetpunten. Zeven deelnemers hebben aangegeven dat zij graag op de hoogte gehouden willen worden van het verloop van de grondwaterstand op het eigen bedrijf. Met hen wordt ook de grafiek van de grondwaterstand op het eigen bedrijf gedeeld.

 

Pilot nieuws

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…

Proeftuin houdt grondwater in de peiling

Grondwaterstanden, er wordt veel over gesproken maar nog weinig gemeten. “Daardoor richten we ons te veel op het slootpeil. Terwijl grondwaterpeil en slootpeil erg van elkaar kunnen verschillen.” zegt Youri Egas, projectleider van de Proeftuin-pilot ‘Grondslag water’. “Dat is de reden waarom we nu op ruim 60 locaties in de Krimpenerwaard peilbuizen hebben geplaatst die real-time de grondwaterstand monitoren.