Grondslag Water

Grondwaterstanden; er wordt veel over gesproken maar nog weinig gemeten. In dit project gaan we gebiedsdekkend grondwaterstanden opmeten. Met als doel bewustwording van en dialoog tussen de verschillende stakeholders over grondwater. Najaar 2020 gaan de metingen van start.

Pilot nieuws

Proeftuin houdt grondwater in de peiling

Grondwaterstanden, er wordt veel over gesproken maar nog weinig gemeten. “Daardoor richten we ons te veel op het slootpeil. Terwijl grondwaterpeil en slootpeil erg van elkaar kunnen verschillen.” zegt Youri Egas, projectleider van de Proeftuin-pilot ‘Grondslag water’. “Dat is de reden waarom we nu op ruim 60 locaties in de Krimpenerwaard peilbuizen hebben geplaatst die real-time de grondwaterstand monitoren.