Hooimelk

We verkennen de mogelijkheden op een bedrijf in de Krimpenerwaard structureel hooi te maken, hooimelk te produceren en te vermarkten. Hierbij krijgen de melkkoeien een rantsoen met zoveel mogelijk gras van eigen land (vers gras, graskuil en hooi), een redelijke hoeveelheid krachtvoer en geen snijmaïs. Het rantsoen kan worden aangevuld met gras van natuurgrasland.

In landen als Oostenrijk wordt hooimelk als aparte melkstroom vermarkt. Om deze meerwaarde structureel te krijgen, hebben de melkveehouders hun bedrijfsvoering ingericht op het (kunstmatig) drogen van het gras.

In dit project willen we nagaan of deze aanpak in de Nederlandse situatie ook mogelijk is. Wat vraagt het van de boer, de koeien, de bedrijfsvoering en is er een verdienmodel?

Bij voldoende interesse organiseren we een dagexcursie organiseren voor melkveehouders uit de Krimpenerwaard naar bedrijven die structureel hooi winnen en het rantsoen voor melkkoeien daarop baseren.


Pilot nieuws

Er is op dit moment nog geen nieuws.