Hooimelk

We verkennen de mogelijkheden op een bedrijf in de Krimpenerwaard structureel hooi te maken, hooimelk te produceren en te vermarkten. Hierbij krijgen de melkkoeien een rantsoen met zoveel mogelijk gras van eigen land (vers gras, graskuil en hooi), een redelijke hoeveelheid krachtvoer en geen snijmaïs. Het rantsoen kan worden aangevuld met gras van natuurgrasland.

In landen als Oostenrijk wordt hooimelk als aparte melkstroom vermarkt. Om deze meerwaarde structureel te krijgen, hebben de melkveehouders hun bedrijfsvoering ingericht op het (kunstmatig) drogen van het gras.

In dit project willen we nagaan of deze aanpak in de Nederlandse situatie ook mogelijk is. Wat vraagt het van de boer, de koeien, de bedrijfsvoering en is er een verdienmodel?

Bij voldoende interesse organiseren we een dagexcursie organiseren voor melkveehouders uit de Krimpenerwaard naar bedrijven die structureel hooi winnen en het rantsoen voor melkkoeien daarop baseren.


Update januari 2022

Mogelijkheden verkennen om in de Krimpenerwaard hooi te maken, hooimelk te produceren en te vermarkten. Hoe kunnen we hooi het beste voeren aan de veestapel, welke diergroepen zijn daarvoor het meest geschikt en in combinatie met welke voedermiddelen komt het hooi het meest tot haar recht? En hoe ziet een goed verdienmodel eruit? Deze verkenning is eind 2020 gestart.

Acties/resultaat

  • Verkennend gesprek met initiatiefnemer over de diverse aspecten van hooi maken, hooi voeren en vermarkten,
    inclusief rekenmodellen om op bedrijfsniveau om kosten/baten in kaart te brengen.
  • Excursie met zo’n 25 agrariërs naar het bedrijf van Blitterswijk in Werkhoven waar hooi drogen, voeren en tot waarde maken al succesvol wordt toegepast.
  • 8 veehouders uit de Krimpenerwaard en de projectleiders van ‘Uut Hooi’ zijn in oktober in gesprek gegaan over mogelijke aansluiting bij dit initiatief om hun melk op dezelfde manier tot waarde te brengen.

Pilot nieuws

Er is op dit moment nog geen nieuws.