Sjon de Leeuw neemt een kijkje in het veld

Sjon de Leeuw neemt een kijkje in het veld. Hoe staat het ervoor? is het land berijdbaar? Kijk mee!

Verlagen van de bandspanning is eerste middel om directe schade aan de ondergrond te beperken en insporing te verminderen. Als het kan tot ver onder de 1 bar. Overleg dit goed met de loonwerker en wees er zelf ook kritisch op. Echter als het te nat is dan is dit soms ook niet afdoende.

Door steeds grotere (en vooral zwaardere) machines neemt de druk op de bodem toe. Met name voor de veenbodem is dit erg nadelig. Niet alleen de directe rijschade, maar ook de verdichting op grotere diepten, heeft productieverlies tot gevolg en is niet of nauwelijks te herstellen is. Met een lagere drooglegging in het vooruitzicht en daardoor een verminderde draagkracht is het van belang om te zoeken naar mogelijkheden om rijschade en verdichting te voorkomen.

Lees meer over het project rijspoorschade/met minder druk meer lucht aan de bodem