Klei verrijkt het Waardse veen?!

Zorgt klei voor een steviger veenbodem? Bij melkveehouder Marinus de Vries uit Stolwijk hebben onderzoekers 24 veldjes uitgezet met daarop verschillende hoeveelheden kleibagger van de vracht van eind december 2018. Wat is het effect van kleibagger op de veengrond in de winterperiode? Marinus de Vries over waarom hij meedoet: “Om bodemdaling en CO2 uitstoot te beperken, maar ik zie nog meer voordelen.”

Waarom ik mee doe?

Deelnemend melkveehouder Marinus de Vries licht toe: “We doen met ons bedrijf mee met deze proef omdat het een manier is om op veengrond bodemdaling en uitstoot van CO2 te beperken. Bovendien kan het ook helpen om een stevigere bodem te krijgen, die minder gevoelig is voor vertrapping door de koeien of schade door het rijden met machines. En ook omdat ik het gewoon leuk vind om nieuwe dingen te ontdekken voor het bedrijf.”

Proefveldjes pilot veenverrijking met klei

Proefveldjes van 1 m2 met links een dosering van 1 cm droge stof kleibagger en rechts 1 mm droge stof kleibagger.

Van de eerste proefvacht klei die eind december bij melkveehouder Marinus de Vries uit Stolwijk is afgeleverd heeft het Louis Bolk Instituut (LBI) 24 proefveldjes van 1 vierkante meter aangelegd met verschillende doseringen kleibagger. Doel van de proefveldjes is om ervaring op te doen met de dosering van de kleibagger en om te onderzoeken of en hoe snel de kleibagger in het veen inspoelt.

In totaal zijn 24 veldjes uitgezet met daarop verschillende hoeveelheden kleibagger, om het effect van de doseringen te kunnen vergelijken. Het gaat hier om variaties van 1 millimeter tot 1 centimeter kleibagger. In de zomer wordt op een tweede deel van de veldjes kleibagger aangebracht. Vorst kan aangebrachte klei rul maken, terwijl in de zomerzon de klei veel sterker kan uitdrogen. Later dit jaar wordt gestart met metingen naar de mate van inspoeling van klei in veen.

Mineralisatiemetingen

Laboratorium opstelling Louis Bolk Instituut naar mineralisatie- en CO2 emissiemetingen van kleine hoeveelheden veen waar wel of geen kleibagger aan toegevoegd is.

Het Louis Bolk Instituut doet parallel aan de veldproef mineralisatie- en CO2 emissiemetingen aan kleine hoeveelheden veen waar wel of geen kleibagger aan toegevoegd is. In deze proef wordt ook gekeken naar verschillende soorten kleibagger en doseringen. De eerste resultaten van dit onderzoek worden medio 2019 verwacht. Er wordt dan ook een grotere veldproef aangelegd, om te meten wat het effect is van het aanbrengen van klei.

Kleibagger in of over land

De schone klei is afkomstig van werkzaamheden rond de aanleg van de Blankenburgverbinding. Op het erf van Marinus de Vries ligt inmiddels een berg klei van zo’n 200 kubieke meter. Op termijn kan deze hoeveelheid flink worden opgeschaald. Bij Marinus worden dit jaar verschillende experimenten gedaan met het verspreiden van kleibagger in of over het land.

Klei erbij, iets voor u?

Wilt u deelnemen aan de pilot veenverrijking met klei?

Heeft u ideeën of wilt u meer weten? Bel met Jeroen Pijlman (Louis Bolk Instituut) op 0343 523 860 of mail naar J.Pijlman@Louisbolk.nl.

Lees meer in het artikel van de Agraaf ‘Klei in veen: oud principe in nieuw jasje’