Kleiloterij: deelnemende boeren ontvangen klei

Lab in veld metingen klei in veen.

Het klei in veen onderzoek blijft doorgaan in de Krimpenerwaard! Eind deze maand ontvangen de 4 boeren die werden ingeloot bij de kleiloterij elk zo’n 50 kuub klei, 2-3 vrachtwagen ladingen. Deze klei wordt, afhankelijk van de draagkracht, later in het seizoen over een half perceel uitgespreid (1/4 tot ½ hectare). De andere helft van het perceel krijgt geen klei om het effect van de kleitoevoeging te kunnen meten. Het onderzoek naar kleitoepassing als maatregel tegen broeikasgasemissie en bodemdaling is hiermee weer vier nieuwe proefvelden rijker.

Klei in veen; hoe het begon

De Krimpenerwaard had in 2019 de primeur in Nederland. Binnen de proeftuin Krimpenerwaard werd er een onderzoeks- en ervaringstraject gestart rondom kleitoepassing op veen. In juni 2019 werd er op het bedrijf van Marinus de Vries een demodag gehouden over deze maatregel en de eerste resultaten uit het onderzoek en het veld. Op deze dag werd er ook een kleiloterij gehouden, waarin agrarisch ondernemers die ervaring wilden opdoen met kleitoepassing op veen zich konden aanmelden. Als resultaat hiervan krijgen de geïnteresseerde agrariërs elk nu een paar vrachten klei.

Moeilijke zoektocht naar klei

Eerste proefvracht klei gelost in de Krimpenerwaard

Ondanks dat de start al in zomer 2019 was gemaakt duurde het even voordat er daadwerkelijk eind deze maand kleivrachten aangevoerd kunnen gaan worden. Met name de zoektocht naar geschikte klei gaf vertraging omdat de beoogde partijen niet geschikt bleken door onder andere het hoge zoutgehalte of een laag lutumgehalte. Daarom werd er wat verder weg gezocht en wordt er klei uit de Betuwe aangevoerd.

Kleinschalige proeven, grote impact

Het onderzoek naar kleitoepassing als maatregel tegen broeikasgasemissie en bodemdaling is relatief nieuw. De proef heeft inmiddels in navolging van de Krimpenerwaard ook proefvelden in Friesland en Utrecht gekregen. Toch zijn deze nieuwe demovelden van belang. Het onderzoek naar de toepassing van klei staat nog aan het begin, en naast metingen aan broeikasgasemissie willen we ook de effecten in het veld en ervaringen met opbrengen, op grasopbrengst en draagkracht in kaart brengen.

Meer weten over klei in veen? Neem contact op met Maaike van Agtmaal via m.vanagtmaal@louisbolk.nl.