Koers-zetten met mogelijkmakers

Als je werk wilt maken van je plannen voor de toekomst, dan heb je daar (vaak) anderen bij nodig. Daarom nodigden de deelnemers van de 2e Mijn Koers-groep ‘mogelijkmakers’ uit bij hun slotbijeenkomst op 8 juli bij kaasboerderij De Twee Hoeven in Haastrecht. Daar gingen de negen koersboeren in gesprek met o.a. Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Nederland, FrieslandCampina, Voedselfamilie Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Rijnland. Een mooie ochtend over passie, ambitie en samenwerken aan toekomstbestendig ondernemen.

Koers kiezen

Afgelopen half jaar hebben 9 (melk)veehouders uit de Krimpenerwaard met elkaar het ondernemersprogramma Mijn Koers van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard doorlopen. Een inspirerend en leerzaam traject waarin het draaide om eigen ondernemerschap, talent en visie op de toekomst; waar wil je naartoe met je bedrijf en hoe ga je dat doen? Moet het groter, anders of met anderen? Als groep en ieder voor zich hebben zij daarin stappen gezet en hun koers voor de toekomst bepaald of de al gekozen koers verder aangescherpt.

Helikopter-blik

De boeren die meededen aan Mijn Koers zijn ondernemers die natuurlijk niet pas nadenken over de toekomst in een programma. Daar zijn ze dagelijks mee bezig. Plannen en ideeën zijn er vaak genoeg, maar belanden ook regelmatig weer in een la. Omdat de stap van idee naar uitvoering te groot lijkt om alleen te zetten. Maar ook de benodigde financiële ruimte of hobbels in het vergunningtraject kunnen doorpakken in de weg staan. Dan helpt het om te sparren met collega’s en met elkaar je plan of idee vanaf de basis eens tegen het licht te houden. Iedereen is anders en verschil in ondernemerschap en persoon levert andere ambities en vragen op. Met elkaar kritisch kijken naar ‘waar sta ik nu en waar wil ik naartoe’ (en waarom) en bij die route ook steeds de vraag meenemen ‘past dat bij mij?’ Zoals een van de deelnemers zelf zegt: “In Mijn Koers hang je als het ware met een drone of helikopter boven je bedrijf en eigen ondernemerschap. Doe ik de goede dingen? Je hebt misschien wel vijf jaar geleden voor iets gekozen, maar past dat wel, is dat nu nog de beste route voor het bedrijf of moet ik bijsturen? En is ‘groter’ wel de oplossing? Super waardevol om dat met collega ondernemers te doen.”

Mogelijkmakers

Na een periode van online sessies, kon de eigen koers presentatie van de deelnemers ‘live’ plaatsvinden. Daarbij waren mogelijkmakers uitgenodigd zoals Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Nederland, FrieslandCampina, Voedselfamilie Krimpenerwaard,  Hoogheemraadschap van Rijnland, maar ook vertegenwoordigers uit de veevoersector. Na een plenair deel met een filmpresentatie gingen deelnemers en mogelijkmakers met elkaar in gesprek over de vraag ‘wat doe je alleen en wat kun je samen?’. Buiten, op het zonnige erf van deelnemer Niek den Boer draaiden die gesprekken om de thema’s partnership in natuurontwikkeling, werken in korte ketens en vergunning en financiering van een nieuwe strategie. Onderwerpen die raken aan de koers van de deelnemers en interessante gesprekken en contacten opleverden. En misschien wel een vervolgkoers voor deze groep 2!

Meer over ‘Mijn koers’.