Krimpenerwaarder kiest nieuw kruidenexperiment

KruidenexperimentAfgelopen september is er een nieuwe proef aangelegd op een perceel in de Krimpenerwaard. Dit keer niet vanuit een idee van een onderzoeker, maar door een vraag van een inwoner uit de Krimpenerwaard, Jaap Graveland. Als lid van de expertgroep van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard wil hij vanuit een andere invalshoek de haalbaarheid van kruiden in de veenweiden onderzoeken. Jaap: “Ik hecht veel belang aan het onderwerp vanuit het perspectief van de weidevogels. Die hebben immers kruidenrijk grasland nodig en dat is lastig op de Krimpenerwaardse bodem.”

Weidevogels hebben kruiden nodig

Na het bezoek aan een van de proefvelden in de Krimpenerwaard bij een van de deelnemers van de proeftuin, kwam Jaap Graveland met het idee voor een nieuwe proef. “Ik hecht veel belang aan het onderwerp vanuit het perspectief van de weidevogels. Die hebben immers kruidenrijk grasland nodig. In de Krimpenerwaard is de voedingstoestand van de bodem daarvoor de belangrijkste hinderpaal, maar lang niet iedereen is daarvan doordrongen. Bij de al lopende proeven overgroeide het gras de kruiden na enige tijd, waarschijnlijk door het hoge gehalte aan voedingsstoffen in de percelen, die in normaal agrarisch gebruik waren. Daar komt bij dat weidevogels het moeilijk hebben en dat met inzaaien het kruidenrijker maken van grasland kan worden versneld. Maar dan moeten we wel weten wat de condities daarvoor zijn, en het moet algemeen geaccepteerde kennis zijn. Want ik kan dat wel roepen, maar daarmee is nog niet ieder overtuigd. De proef kan helpen om het gesprek er over te hebben.”

Nieuwe opzet

Het verschil met de bestaande proefvelden zit ‘m vooral in het lagere gehalte aan voedingsstoffen in de grond. Daarnaast in het soort kruiden dat is gebruikt en de manier waarop ze zijn ingezaaid. Onderzoeker Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut legt uit: “In plaats van een perceel compleet opnieuw in te zaaien en hiermee de bestaande vegetatie te vernietigen is er gekeken naar een methode waar we deze vooral aan kunnen vullen. Welke soorten zijn er en welke ontbreken nog? De ontbrekende soorten zijn in twee stroken over het perceel gezaaid en het idee is dat deze zich over de rest van het perceel zullen verspreiden. Volgend voorjaar hopen we te zien of de inzaai geslaagd is.”

Deze proef wordt gemonitord en zal worden gebruikt om het gesprek aan te gaan over welke typen kruidenrijk grasland waar kunnen worden ingezet.