Kruidenpioniers gezocht!

Kruiden hebben veel eigenschappen waarmee ze een bijdrage leveren aan een weerbaar en veerkrachtig landbouwsysteem. Bijvoorbeeld als het gaat om productiviteit onder droge omstandigheden en de vraag naar biodiversiteit en weidevogels. Benieuwd hoe dat werkt, kruiden in het gras? En wilt u dat weleens proberen? Sluit u dan aan bij het ‘kruidenteam’ van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard en ontdek met collega melkveehouders en onderzoekers hoe en waar kruiden het beste gedijen.

Kansen met kruiden

Kruiden in het gras biedt voordelen. Zo hebben kruiden een stabielere productie, ook onder drogere omstandigheden, dankzij diepere beworteling. Ook trekken kruiden zoals klaver en smalle weegbree met onder andere hun bloeiwijze insecten aan, die weer als voedsel voor weidevogels kunnen dienen. Er zijn al pioniers die een flink veld met kruiden hebben staan, zoals Mart-Jan Verkaik. Op zijn land meten we wat de opbrengst is en proberen we maatregelen uit om gewenste kruiden te selecteren. Wat de juiste kruiden zijn hangt af van het doel met het kruidenveld. Zo heeft bijvoorbeeld een ‘kuikenmengsel’ (geschikt voor kuikens van weidevogels) een andere samenstelling van kruiden dan een kruidenmengsel dat gericht is op een stabiele productie onder extreme weersomstandigheden.

Doe en denk mee!

Van verschillende kanten wordt de melkveehouderij gestimuleerd om met kruiden aan de slag te gaan. Biodiversiteit is het sleutelwoord en kruiden zijn een prima manier om daarmee te starten.
Doe en denk mee aan eenvoudige maatregelen op uw bedrijf die niet alleen financieel worden beloond, maar bovendien maatschappelijke waardering opleveren!

Voor deelname en/of meer informatie, neem contact op met Teus Verhoeff via 06-47155573 of per mail t.verhoeff@ppp-agro.nl.