Kruidenrijk gras kan!

“Omdat zodevormende grassen sterk zijn, krijgen kruiden nauwelijks kans. Zeker op veengrond die van zichzelf al zoveel stikstof voor het gras levert. Als je dan ook nog eens royaal bent met kunstmest, dan is het helemaal kansloos”, geeft Teus Verhoeff aan. “Aan de andere kant: minder kunstmest hoeven te gebruiken is minder kosten, en dat maakt het wel weer de moeite van het proberen waard.” Kruiden wortelen dieper dan gras en kunnen daardoor beter bij voedingsstoffen en mineralen uit de bodem. Geen (kunst)mest hoeft dus geen probleem te zijn. “Als je goed de sterke punten van kruiden kent en daar je management op aanpast, liggen er zeker kansen.”

Doorzaaien is een kunst

Stroken FreesOm de concurrentieslag tussen gras en kruiden zo goed mogelijk te laten verlopen moet bij doorzaaien de productie van het huidige gras zo goed mogelijk worden beperkt. “Zorg voor een open zode, dit kan door een zware snede vooraf kort maaien, na sterke droogte, door straf wiedeggen of een strokenfrees. Gebruik sterke kruiden: klaver, chicorei en smalle weegbree. Het is belangrijk dat het zaad niet te diep terecht komt, dus zaai niet dieper dan 2 centimeter. Bemest niet bij doorzaai, zeker niet bij zaaien later in het seizoen. Dan krijgen de kruiden kans om zich goed te vestigen. Niet bemesten bevordert ook de beworteling van de kruiden en grassen.”

Techniek is nodig

Nieuwe machines en methoden zijn nodig om de kansen voor doorzaai beter én het werk voor de boer makkelijker te maken. “Herinzaai biedt voor kruiden de beste kansen, maar daarvoor moet een perceel eerst zwart gemaakt worden door frezen en/of te ploegen. Voor veengrond niet aan te bevelen vanwege de grote verliezen aan organische stof en het negatieve effect op bodemdaling en bodemleven. Doorzaaien is als het om organische stof, bodemleven en structuur aankomt de beste optie op veen. Met de juiste techniek en goed management moet dat lukken!”

Klik hier voor het schema kruidenrijk grasland in de veenweiden