Leren van lisdodde

Ook al heeft lisdodde zich nog niet bewezen als haalbaar verdienmodel, het natte teelten experiment heeft zeker iets opgeleverd. Onder andere inzicht over de teelt, nieuwe netwerken, producten en zelfs toepassing als isolatiemateriaal in een appartementencomplex in Schoonhoven. Komend jaar worden de proefveldjes aan de Schaapjeszijde gevolgd of de teelt van lisdodde kan bijdragen aan verschraling van natuurgronden om daarmee beoogde natuurdoeltypes te realiseren.

Lisdodde als isolatiemateriaal in gebruik

Als je aan de slag gaat met het maken van producten weet je pas echt wat er allemaal bij komt kijken. In de afgelopen 4 jaren hebben we daar in de Proeftuin ervaring mee opgedaan. Over teelt, oogsten, verwerken en toepassen. Allemaal kleinschalig, maar wel als prikkel en inspiratie voor relevante partijen. De koppeling van onderzoek, agrarisch ondernemerschap en innovatie heeft geleid tot een eerste toepassing in de praktijk: begin dit jaar zijn een aantal wanden in een appartementencomplex in Schoonhoven geïsoleerd met dit lisdoddeplaten, gemaakt van de stengels van lisdodde. Die stengels hebben veel holle ruimten die goed isoleren. Hoe goed gaat de komende tijd gemeten en gemonitord worden door ingenieursbureau Peutz; we zijn benieuwd naar de isolatiewaarde en de overige bevindingen. Als er nieuws is houden we u op de hoogte!

Inzichten in de teelt

De veldjes aan de Schaapjeszijde hebben de afgelopen vier jaar veel inzicht opgeleverd over hoe lisdodde zich ontwikkelt in een geplagde en in een niet geplagde graszode. Lisdodde is een voedsel vragend gewas dat nutriënten, zoals stikstof en fosfaat, goed opneemt en gebruikt om biomassa te produceren. Dit is goed te zien bij de velden aan de Schaapjeszijde. Procentueel was de opbrengst van ongeplagde percelen gemiddeld 30% hoger dan van afgeplagde stukken. Dit geeft veel inzichten in eventueel toekomstig productiepotentieel en verdienmodel.