Meer lucht aan de bodem

Door steeds grotere (en vooral zwaardere) machines neemt de druk op de bodem toe. Met name voor de veenbodem is dit erg nadelig. Niet alleen de directe rijschade, maar ook de verdichting op grotere diepten, heeft productieverlies tot gevolg en is niet of nauwelijks te herstellen is. Met een lagere drooglegging in het vooruitzicht en daardoor een verminderde draagkracht is het van belang om te zoeken naar mogelijkheden om rijschade en verdichting te voorkomen.

Wat gaan we doen?

We organiseren een demo-activiteit om de mogelijkheden bekijken en ervaren van verschillende technieken om rijschade en bodemverdichting in de veenbodem te voorkomen. Welke praktische mogelijkheden zijn er om de bodem te ontzien? Naast een presentatie van de resultaten van het onderzoek, worden machines en methoden gedemonstreerd die meer lucht aan de bodem geven. Hierbij wordt ook een doorkijk gegeven aan een verlaagde drooglegging van de veengrond.

Deze verkennende pilot wordt begeleid door Sjon de Leeuw van PPP-Agro Advies en Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut. Beiden zijn betrokken bij het lopende project ‘Grip op draagkracht van veenbodem’ waar dit een spin-off van is.

Bekijk vlog

Update januari 2022

In deze twee pilots draait het om de vraag hoe we, zeker bij vernatting, de draagkracht van percelen kunnen verhogen t.b.v. beweiden en berijden van het perceel. Daarvoor meten we draagkracht en vochtgehalte, onderzoeken de effecten van grasrassen en weidemanagement en delen we kennis met veehouders. Ook verkennen we welke praktische mogelijkheden er zijn om rijschade, bodemverdichting en productieverlies te voorkomen. Niet door nieuwe machines, maar door een andere manier van denken en ander gebruik van bestaand materieel in de veengebieden.

Acties/resultaat

  • Metingen aan verschillende grasrassen Engels raaigras (proefbedrijf open teelten in Lelystad van Wageningen University & Research) laten zien dat diploïde grassen een hogere draagkracht hebben dan tetraploïde rassen. Deze laatste vormen minder spruiten waardoor er per m2 minder plantjes staan
  • Een goedbezochte velddemo Draagkracht en Rijschade in de zomer van 2021 over maatregelen die positief bijdragen aan het optimaliseren van de lucht- en waterhuishouding in de bodem.

 

Pilot nieuws

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…

Demo-avond ‘lucht en water’ voor optimale grasgroei

Hoe maak je de omstandigheden voor het gras zo ideaal mogelijk? Dat was de centrale vraag in de demo-avond die de Proeftuin op 15 juli organiseerde. Volgens Sjon de Leeuw, van PPP-Agro Advies is bewustwording de eerste stap naar een optimaal evenwicht.

Sjon de Leeuw neemt een kijkje in het veld

Sjon de Leeuw neemt een kijkje in het veld nu het seizoen begint. Hoe staat het ervoor? is het land berijdbaar? Kijk mee!

Grip op draagkracht

Goed voorbereid het land op!

Dat er op het land weer genoeg te doen valt, wil nog niet zeggen dat je er ‘zomaar’ op kunt. De droge zomer, het warme najaar en nu de behoorlijk natte winter, kunnen effect hebben op de conditie van de percelen. Als je daar geen rekening mee houdt, kan je dat het komend seizoen slecht bekomen.

Grip op Draagkracht

Het laatste gras; eraf of niet?

Het gras groeit nog steeds, wat is wijsheid; maaien of niet? Vanuit het rijschade-experiment, een vervolg op de pilot Grip op draagkracht, laat Sjon de Leeuw ons meekijken met zijn laatste metingsronde in het veld. Aan de hand van twee profielkuilen (in en naast het rijspoor) laat hij zien wat er in het perceel, in de grond aan de hand is. En wat dan wijsheid is.

Slim berijden

Slim berijden levert je meer op!

Kijk mee met Sjon de Leeuw en de familie de Vries uit Stolwijk naar structuur, beworteling en grasgroei in slim bereden percelen.