Melk met meerwaarde voor klimaat en natuur

Vanuit de zuivelindustrie ontstaat vraag naar melkstromen met toegevoegde waarde, waaronder melk met meerwaarde voor klimaat en natuur. De zoektocht naar die meerwaarde sluit aan bij de principes van adaptieve landbouw, waar we in de Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard samen met u aan willen werken. Maar wat is precies melk met meerwaarde voor klimaat en natuur, en hoe kunt u hier op inspelen op uw bedrijf? PPP-Agro Advies, één van de partners van de Proeftuin Krimpenerwaard, kan u hierbij ondersteunen o.a. met de kennismakingscursus ‘Klimaat, Kringloop en Natuurdenken’.

De kennismakingscursus Klimaat, Kringloop en Natuur denken (KKN) helpt u om de betekenis voor uw bedrijf van broeikasgasreductie, het sluiten van kringlopen en werken aan natuur in beeld te krijgen. Ook laten wij u zien hoe u de resultaten uit het dashboard van de KringloopWijzer kunt lezen en wat dat betekent voor uw bedrijf.

Tijdens de cursus krijgt u praktisch inzicht in het waarom van KKN. Vervolgens is het doel om het KKN denken handen en voeten te geven op het eigen bedrijf door aan te geven wat u dan kunt doen.

Dit gaan we doen door middel van twee studiegroep-bijeenkomsten in 2 dagdelen die deze winter zullen plaatsvinden.

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in de maanden november – december 2018. In deze bijeenkomst wordt u wegwijs gemaakt over het waarom van het werken aan Klimaat, Kringloop en Natuur en welk kansen dit biedt voor u.

De tweede bijeenkomst in maart – april 2019 gaat meer de diepte in. We zullen u op basis van de Kringloopwijzer 2018 inzicht geven in uw eigen cijfers. We kijken dan met elkaar onder andere naar hoe u ervoor staat en hoe u deze cijfers op uw bedrijf kunt optimaliseren.

Voor meer informatie over Klimaat, Kringloop en Natuur denken of opgave voor de cursus kunt u contact opnemen met Delian Kool, via d.kool@ppp-agro.nl.