Mijn Koers-thematrajecten

De Mijn Koers-thematrajecten zijn eigenlijk ontdekkingstochten om te kijken en te verkennen wat mogelijk is om écht werk te maken van een bepaalde ontwikkeling. Centrale vraag bij elk thematraject is of samenwerking op gebiedsniveau meerwaarde kan hebben voor de ondernemers én voor het gebied. Vertrekpunt is de agrarisch ondernemer die in het thema toekomstperspectief ziet en in gezamenlijkheid ideeën wil verkennen of uitwerken.

3 thema’s

Op basis van de behoeften van ondernemers (o.a. uit de Mijn Koers-groepen van afgelopen jaar) en kijkend naar de Krimpenerwaard als gebied hebben we drie thema’s gekozen:

  1. Korte ketens Markt en Merk: we verkennen de (on)mogelijkheden van korte ketens in de Krimpenerwaard en de mogelijkheden tot samenwerking. In de trajecten van Mijn koers zijn verschillende ondernemers die al een eigen korte keten hebben of daar ideeën over hebben. In dit thematraject willen we deze ondernemers samenbrengen en onderzoeken of samenwerken richting Markt en Merk meerwaarde kan hebben voor individuele ondernemers en het geheel.
  2. Biologische landbouw: de Krimpenerwaard leent zich goed voor extensivering en biologische landbouw. Toch zijn er in het gebied maar 5 biologische melkveebedrijven. Wat weerhoudt anderen om over te schakelen naar biologisch? Welke impulsen zijn nodig of wat zou helpen om de stap te maken? In dit thematraject willen we verkennen hoe je in gezamenlijkheid wellicht tot een doorbraak kunt komen.
  3. Mijn koers en gebiedsprocessen: in een aantal deelgebieden start binnenkort een gebiedsproces, waarbij de uitdaging is gezamenlijk invulling te geven aan de doelstelling rond klimaat en CO2. In dit thematraject willen we kijken of Mijn Koers ook Onze Koers kan worden. Met andere woorden; of ondernemers op gebiedsniveau proactief een gezamenlijk koers kunnen ontwikkelen. Daarbij ondersteunen we de ondernemers in het proces.

Wil je meer weten over, of meedoen aan een van de Mijn Koers-thematrajecten? Neem contact op met Barend Meerkerk via b.meerkerk@ppp-agro.nl


Video

Eigen regie in agrarisch ondernemen en je plannen voor de toekomst. Benieuwd hoe anderen dat doen? En hoe ze dat samen met collega’s doen? Bekijk de Mijn Koers films waarin deelnemers vertellen wat Mijn Koers hen heeft gebracht.