Mijn Koers

In tijden van veranderende omstandigheden is het als ondernemer belangrijk om je eigen koers te kennen. Als je weet wat je wilt, kun je beter omgaan met nieuwe omstandigheden. In het programma Mijn Koers van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard ga je aan de slag met jouw ondernemerskoers voor de komende jaren.

De Krimpenerwaard is een bijzonder gebied met unieke eigenschappen. En ook de ene boer is de andere niet. Als je kijkt naar alle ontwikkelingen en veranderingen, wat past dan bij jou, welk bedrijfsperspectief hoort daarbij en wat is er voor nodig om invulling te geven aan je koers?

Mijn Koers in het kort

Mijn Koers is een traject van ruim een half jaar waarin je in een groep van 5 tot 7 ondernemers onder begeleiding in een aantal bijeenkomsten nadenkt over je eigen keuzes voor de komende jaren. Je kijkt samen naar de ontwikkelingen om je heen, die belangrijk zijn voor jouw toekomst. Vervolgens kies je die koers die past bij wat jij wilt en kunt. En maak je een plan met concrete acties en stappen om je doel te bereiken. In Mijn Koers gaat het om keuzes maken, niet om moeten veranderen. Keuzes die aansluiten bij wat jij wilt en kunt, en niet wat anderen vinden dat je moet doen.

Lees meer in het factsheet over Mijn Koers.

 

Video Mijn Koers

Wie vooruit wil boeren, kiest zijn eigen koers.

Wil jij ook werk maken van je eigen koers?

Op basis van de behoeften van ondernemers (o.a. uit de Mijn Koers-groepen van afgelopen jaar) en kijkend naar de Krimpenerwaard als gebied hebben we drie thema’s gekozen:

  1. Korte ketens Markt en Merk: we verkennen de (on)mogelijkheden van korte ketens in de Krimpenerwaard en de mogelijkheden tot samenwerking. In de trajecten van Mijn koers zijn verschillende ondernemers die al een eigen korte keten hebben of daar ideeën over hebben. In dit thematraject willen we deze ondernemers samenbrengen en onderzoeken of samenwerken richting Markt en Merk meerwaarde kan hebben voor individuele ondernemers en het geheel.
  2. Biologische landbouw: het gebied in de Krimpenerwaard leent zich goed voor extensivering en biologische landbouw. Toch zijn er in het gebied maar 5 biologische melkveebedrijven. Wat weerhoudt anderen om over te schakelen naar biologisch? Welke impulsen zijn nodig of wat zou helpen om de stap te maken? In dit thematraject willen we verkennen hoe je in gezamenlijkheid wellicht tot een doorbraak kunt komen.
  3. Mijn koers en gebiedsprocessen: in een aantal deelgebieden start binnenkort een gebiedsproces, waarbij de uitdaging is gezamenlijk invulling te geven aan de doelstelling rond klimaat en CO2. In dit thematraject willen we kijken of Mijn Koers ook Onze Koers kan worden. Met andere woorden; of ondernemers op gebiedsniveau proactief een gezamenlijk koers kunnen ontwikkelen. Daarbij ondersteunen we de ondernemers in het proces.

Wil je meer weten over, of meedoen aan een van de Mijn Koers-thematrajecten? Neem contact op met Barend Meerkerk via b.meerkerk@ppp-agro.nl

Video

Eigen regie in agrarisch ondernemen en je plannen voor de toekomst. Benieuwd hoe anderen dat doen? En hoe ze dat samen met collega’s doen? Bekijk de Mijn Koers films waarin deelnemers vertellen wat Mijn Koers hen heeft gebracht.

Update januari 2022

In het programma Mijn Koers werken melkveehouders aan hun ondernemerskoers voor de komende jaren. Daarvoor is het belangrijk te ontdekken/bepalen wat bij je past en welk ondernemersperspectief daarbij hoort. In Mijn Koers vertalen deelnemers hun perspectief naar een plan met concrete acties en stappen om hun doel te bereiken.

Acties/resultaat

  • Derde en vierde deelnemersgroep Mijn Koers in uitvoering
  • Film YouTube en slotbijeenkomst deelnemersgroep 2 met diverse gebiedspartners
  • Online avondsessie voor erfbetreders
  • Online bijeenkomst gemeente en ondernemers
  • Online Koers-sessies met deelnemers en expertgroepleden over ondernemerschap en (markt) kansen voor ondernemers
  • Start van 3 thematrajecten: biologische landbouw, korte ketens, gebiedsproces ‘Bodemdaling en klimaat’.

Downloads

Handleiding Mijn Koers - februari 2022

Lees meer

Pilot nieuws

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…

Jan Vente

Jan Vente, Proeftuintrekker van het eerste uur

Zeg je Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard, dan ‘hoort’ daar automatisch Jan Vente bij. Want als er iemand trots is op de Krimpenerwaard en de landbouw in het gebied een warm hart toedraagt, is hij het wel.

Mijn Koers-thematrajecten

De Mijn Koers-thematrajecten zijn eigenlijk ontdekkingstochten om te kijken en te verkennen wat mogelijk is om écht werk te maken van een bepaalde ontwikkeling. Centrale vraag bij elk thematraject is of samenwerking op gebiedsniveau meerwaarde kan hebben voor de ondernemers én voor het gebied. Vertrekpunt is de agrarisch ondernemer die in het thema toekomstperspectief ziet en in gezamenlijkheid ideeën wil verkennen of uitwerken.

Proeftuinexcursie voor bestuurders

Kennismaken met de proeftuin in de praktijk, rond het thema bodemdaling. Dat was het doel van de excursie voor bestuurders van de Gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Provinciale Staten op 10 juni. Buiten in het veld bij ‘weidevogel-familie’ Mulder in Vlist konden zij zien en horen hoe onderzoekers en andere (keten)partijen samen kennis ontwikkelen en toepassen, durven experimenteren en zo meewerken aan oplossingen voor o.a. bodemdaling.

Mijn koers bijeenkomst Proeftuin Krimpenerwaard

Koers-zetten met mogelijkmakers

ls je werk wilt maken van je plannen voor de toekomst, dan heb je daar (vaak) anderen bij nodig. Daarom nodigden de deelnemers van de 2e Mijn Koers-groep ‘mogelijkmakers’ uit bij hun slotbijeenkomst op 8 juli bij kaasboerderij De Twee Hoeven in Haastrecht. Daar gingen de negen koersboeren in gesprek met o.a. Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Nederland, FrieslandCampina, Voedselfamilie Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Met experts het veld in, waar ligt je interesse?

Weiden en melkproductie, maaien en bemesten, draagkracht en kruiden, waterinfiltratie en weidevogels? Of heb je een ander thema? Laat het ons weten.