Mijn Koers

In tijden van veranderende omstandigheden is het als ondernemer belangrijk om je eigen koers te kennen. Als je weet wat je wilt, kun je beter omgaan met nieuwe omstandigheden. In het programma Mijn Koers van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard ga je aan de slag met jouw ondernemerskoers voor de komende jaren.

De Krimpenerwaard is een bijzonder gebied met unieke eigenschappen. En ook de ene boer is de andere niet. Als je kijkt naar alle ontwikkelingen en veranderingen, wat past dan bij jou, welk bedrijfsperspectief hoort daarbij en wat is er voor nodig om invulling te geven aan je koers?

Mijn Koers in het kort

Mijn Koers is een traject van ruim een half jaar waarin je in een groep van 5 tot 7 ondernemers onder begeleiding in een aantal bijeenkomsten nadenkt over je eigen keuzes voor de komende jaren. Je kijkt samen naar de ontwikkelingen om je heen, die belangrijk zijn voor jouw toekomst. Vervolgens kies je die koers die past bij wat jij wilt en kunt. En maak je een plan met concrete acties en stappen om je doel te bereiken. In Mijn Koers gaat het om keuzes maken, niet om moeten veranderen. Keuzes die aansluiten bij wat jij wilt en kunt, en niet wat anderen vinden dat je moet doen.

Lees meer in het factsheet over Mijn Koers.

 

Video Mijn Koers

Wie vooruit wil boeren, kiest zijn eigen koers.

Wil jij ook werk maken van je eigen koers?

Op basis van de behoeften van ondernemers (o.a. uit de Mijn Koers-groepen van afgelopen jaar) en kijkend naar de Krimpenerwaard als gebied hebben we drie thema’s gekozen:

  1. Korte ketens Markt en Merk: we verkennen de (on)mogelijkheden van korte ketens in de Krimpenerwaard en de mogelijkheden tot samenwerking. In de trajecten van Mijn koers zijn verschillende ondernemers die al een eigen korte keten hebben of daar ideeën over hebben. In dit thematraject willen we deze ondernemers samenbrengen en onderzoeken of samenwerken richting Markt en Merk meerwaarde kan hebben voor individuele ondernemers en het geheel.
  2. Biologische landbouw: het gebied in de Krimpenerwaard leent zich goed voor extensivering en biologische landbouw. Toch zijn er in het gebied maar 5 biologische melkveebedrijven. Wat weerhoudt anderen om over te schakelen naar biologisch? Welke impulsen zijn nodig of wat zou helpen om de stap te maken? In dit thematraject willen we verkennen hoe je in gezamenlijkheid wellicht tot een doorbraak kunt komen.
  3. Mijn koers en gebiedsprocessen: in een aantal deelgebieden start binnenkort een gebiedsproces, waarbij de uitdaging is gezamenlijk invulling te geven aan de doelstelling rond klimaat en CO2. In dit thematraject willen we kijken of Mijn Koers ook Onze Koers kan worden. Met andere woorden; of ondernemers op gebiedsniveau proactief een gezamenlijk koers kunnen ontwikkelen. Daarbij ondersteunen we de ondernemers in het proces.

Wil je meer weten over, of meedoen aan een van de Mijn Koers-thematrajecten? Neem contact op met Barend Meerkerk via b.meerkerk@ppp-agro.nl

Video

Eigen regie in agrarisch ondernemen en je plannen voor de toekomst. Benieuwd hoe anderen dat doen? En hoe ze dat samen met collega’s doen? Bekijk de Mijn Koers films waarin deelnemers vertellen wat Mijn Koers hen heeft gebracht.

Update januari 2022

In het programma Mijn Koers werken melkveehouders aan hun ondernemerskoers voor de komende jaren. Daarvoor is het belangrijk te ontdekken/bepalen wat bij je past en welk ondernemersperspectief daarbij hoort. In Mijn Koers vertalen deelnemers hun perspectief naar een plan met concrete acties en stappen om hun doel te bereiken.

Acties/resultaat

  • Derde en vierde deelnemersgroep Mijn Koers in uitvoering
  • Film YouTube en slotbijeenkomst deelnemersgroep 2 met diverse gebiedspartners
  • Online avondsessie voor erfbetreders
  • Online bijeenkomst gemeente en ondernemers
  • Online Koers-sessies met deelnemers en expertgroepleden over ondernemerschap en (markt) kansen voor ondernemers
  • Start van 3 thematrajecten: biologische landbouw, korte ketens, gebiedsproces ‘Bodemdaling en klimaat’.

Downloads

Handleiding Mijn Koers - februari 2022

Lees meer

Pilot nieuws

Melkveehouder Schep en schaatser Roest hebben wat met ijs!

Het stond niet in de KrimpenerWAARDE-krant, maar gaat wel over een Krimpenerwaardenaar: schaatser Patrick Roest.

Melk met meerwaarde voor klimaat en natuur

Vanuit de zuivelindustrie ontstaat vraag naar melkstromen met toegevoegde waarde, waaronder melk met meerwaarde voor klimaat en natuur. De zoektocht naar die meerwaarde sluit aan bij de principes van adaptieve landbouw, waar we in de Proeftuin Krimpenerwaard aan werken.

Meedoen

Drie jaar gaan we intensief met elkaar aan de slag in het gebied, met nieuwe methoden om met zowel bodem, gewas, dieren, producten als omgeving om te gaan. Daar hebben we uw hulp bij nodig!