Netwerk duurmelken Krimpenerwaard

We plannen een expertmeeting met stakeholders (oa melkveehouders) uit de Krimpenerwaard en onderzoekers van project ‘Lactatie op maat’ om te peilen of in de Krimpenerwaard interesse is voor een netwerk rondom verlengde lactatie. Daarnaast onderzoeken we of en hoe we de onderzoeksopzet voor verlengde lactatie kunnen integreren in de pilot Passende Koe.