Duurmelken Krimpenerwaard

We plannen een expertmeeting met stakeholders (oa melkveehouders) uit de Krimpenerwaard en onderzoekers van project ‘Lactatie op maat’ om te peilen of in de Krimpenerwaard interesse is voor een netwerk rondom verlengde lactatie. Daarnaast onderzoeken we of en hoe we de onderzoeksopzet voor verlengde lactatie kunnen integreren in de pilot Passende Koe.

Update januari 2022

Opzet van een serie bijeenkomsten rondom de mogelijkheden van een verlengde lactatie bij koeien. Duurmelken is het doelbewust later insemineren van koeien, zodat de tussenkalftijd verlengd wordt van 365 naar bijvoorbeeld 450 dagen. Het kan voor de koe en arbeid technisch een aantal voordelen hebben, maar er komt ook het een en ander bij kijken. Het project is januari 2021 gestart. De bijeenkomsten zijn i.s.m. project ‘Lactatie op maat’ van Wageningen Livestock Research.

Acties/resultaat

Er waren twee bijeenkomsten gepland in november 2021 op een bedrijf dat duurmelken praktiseert. Vanwege corona zijn deze bijeenkomsten afgelast. De online bijeenkomst in februari gaat over wat je tegenkomt als veehouder als je aan duurmelken begint. Daarna volgen bijeenkomsten met telkens ca 4 deelnemers op het bedrijf van één van de deelnemers om te kijken welke koeien geschikt zijn voor duurmelken.

 

Pilot nieuws

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…

Veel interesse in duurmelken

Biedt duurmelken kansen voor Krimpenerwaardese ondernemers? Met die vraag organiseerde de Proeftuin samen met de Krimpenerwaardse afdelingen van NAJK en LTO eind januari ’s een online bijeenkomst over dit onderwerp.