Nieuws uit de Proeftuin Krimpenerwaard

Veelzijdig met lisdodde

Lisdodde kent veel mogelijke toepassingen zoals inzet als veevoer en verwerking tot bouwplaten voor bijvoorbeeld een picknicktafel. Bovendien zijn delen van de lisdodde eetbaar.

Lees verder

Van de Stuurgroep – Sjaak Hoogendoorn

Lees verder

Peilgestuurde onderwaterdrainage: de eerste resultaten

De eerste meetresultaten laten zien dat de peilgestuurde onderwaterdrainage in de Krimpenerwaard werkt. Nu we richting de zomer drogere perioden tegemoet gaan is het de uitdaging om de grondwaterstand rond de 40-50 centimeter onder maaiveld te houden. Melkveehouders Leo Kool en David de Jong gaan deze uitdaging aan.

Lees verder

Kansen voor de Krimpenerwaard

“Ik geloof dat er in de Krimpenerwaard heel veel kansen liggen om je te onderscheiden van melkveebedrijven in andere delen van Nederland. Dan moet je wel het lef hebben om te kunnen kiezen voor een andere vorm van landbouw, in dit geval de adaptieve landbouw”, aldus Jan Willem Erisman, directeur Louis Bolk Instituut.

Lees verder

Kruidenrijk grasland op veengrond

Jan de Pater heeft kruiden ingezaaid in het grasland: “Sinds kort is mijn bedrijf biologisch en moet ik nog meer letten op een gezonde bodem die kan blijven produceren. Ik verwacht dat een grasbestand met kruiden een stabielere productie geeft en beter bestand is tegen wisselvalligheden van de natuur.”

Lees verder

Smaakvolle natte teelten

Niet alleen in de vorm van ‘lisdoddetaartjes’, ook bij watervogels vallen natte teelten in de smaak. Daarom is er in het nieuwe seizoen pijlkruid bijgeplant, met afrastering in de vorm van gaas. De lisddode komt dit jaar wisselend op, de reden daarvan zoeken we nu uit.

Lees verder