Nieuws uit de Proeftuin Krimpenerwaard

Grutto

Onderzoek laat zien: landbouw in de veenweiden levert bijdrage aan biodiversiteit!

Onderzoek laat zien: landbouw in de veenweiden levert bijdrage aan biodiversiteit!

Lees verder

Felicitaties voor weidevogelboeren De Jong uit Vlist

Al jaren is weidevogelbeheer een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel in de bedrijfsvoering van mellkveebedrijf De Jong. Dat is niet onopgemerkt gebleven en levert hen nu de Kristallen Kievit op. Een felicitatie waard!

Lees verder
Mini Tour de Boer

Mini Tour de Boer weiden, kruiden en waterinfiltratie

Tijdens velddemo’s op de bedrijven van Jan de Pater in Stolwijk en familie Mulder in Vlist kwamen inzichten, ervaringen en vragen uit de proeftuinexperimenten samen. Waar zijn melkveehouders op hun bedrijf mee aan de slag gegaan en wat laat onderzoek zien?

Lees verder
Excursie hooimelk

Excursie hooimelk smaakt naar meer

In landen als Oostenrijk wordt hooimelk als aparte melkstroom vermarkt. Om deze meerwaarde te realiseren hebben de melkveehouders hun bedrijfsvoering ingericht op het (kunstmatig) drogen van het gras. Behalve management is er ook techniek voor nodig. Hoe dat werkt en of het ook voor Krimpenerwaardse ondernemers kansen biedt, onderzoeken we in de Proeftuin-pilot Hooimelk.

Lees verder

Mijn Koers-thematrajecten

De Mijn Koers-thematrajecten zijn eigenlijk ontdekkingstochten om te kijken en te verkennen wat mogelijk is om écht werk te maken van een bepaalde ontwikkeling. Centrale vraag bij elk thematraject is of samenwerking op gebiedsniveau meerwaarde kan hebben voor de ondernemers én voor het gebied. Vertrekpunt is de agrarisch ondernemer die in het thema toekomstperspectief ziet en in gezamenlijkheid ideeën wil verkennen of uitwerken.

Lees verder

Veldproeven klei in veen gaan nieuwe fase in: vervolgproeven van start

Tweeëneenhalf jaar na de eerste dosis klei op het melkveebedrijf van familie de Vries in Stolwijk, is in september de tweede fase van het onderzoek van start gegaan. Hierin wordt het huidige onderzoek naar de toepassing van klei als maatregel tegen bodemdaling en CO2 emissie verder onderzocht. Met nieuwe klei en nieuwe vragen, zoals werkt klei in veen beter als je het vaker toepast? We gaan het volgen.

Lees verder