Nieuws uit de Proeftuin Krimpenerwaard

Demo-avond ‘lucht en water’ voor optimale grasgroei

Hoe maak je de omstandigheden voor het gras zo ideaal mogelijk? Dat was de centrale vraag in de demo-avond die de Proeftuin op 15 juli organiseerde. Volgens Sjon de Leeuw, van PPP-Agro Advies is bewustwording de eerste stap naar een optimaal evenwicht.

Lees verder

Proeftuinexcursie voor bestuurders

Kennismaken met de proeftuin in de praktijk, rond het thema bodemdaling. Dat was het doel van de excursie voor bestuurders van de Gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Provinciale Staten op 10 juni. Buiten in het veld bij ‘weidevogel-familie’ Mulder in Vlist konden zij zien en horen hoe onderzoekers en andere (keten)partijen samen kennis ontwikkelen en toepassen, durven experimenteren en zo meewerken aan oplossingen voor o.a. bodemdaling.

Lees verder
Mijn koers bijeenkomst Proeftuin Krimpenerwaard

Koers-zetten met mogelijkmakers

ls je werk wilt maken van je plannen voor de toekomst, dan heb je daar (vaak) anderen bij nodig. Daarom nodigden de deelnemers van de 2e Mijn Koers-groep ‘mogelijkmakers’ uit bij hun slotbijeenkomst op 8 juli bij kaasboerderij De Twee Hoeven in Haastrecht. Daar gingen de negen koersboeren in gesprek met o.a. Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Nederland, FrieslandCampina, Voedselfamilie Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Lees verder

Kijk mee naar de gewassen in de experimenteervelden na vochtige en koude periode

Wat doen wintergerst, wintertarwe en rogge in de experimenteervelden na een vochtige en koude periode? Is het een kansrijke combinatie met gras om straks ook aan de koeien te voeren? Kijk mee met Sjon hoe de gewassen erbij staan.

Lees verder

Waterinfiltratie, wormen en weidevogels

Voor de aanwezigheid van weidevogels in de Krimpenerwaard is voedselbeschikbaarheid een belangrijke voorwaarde. Droogte speelt daar ook een rol in, blijkt uit een veldproef van de pilot Adaptief Weiden in samenwerking met het project Winst en Weidevogels.

Lees verder

Meters maken met kruiden

Als je écht wilt weten hoe kruidenrijk grasland werkt in je bedrijfsvoering, lukt dat niet met een paar kleine proefveldjes, weet Mart-Jan Verkaik, kruidenkoploper in de Krimpenerwaard. ”Daarom heb ik dit voorjaar 6 ha maisland ingezaaid met kruiden.

Lees verder