FAQ items aan het laden...
Home2021-07-28T09:50:32+02:00

Proeftuin Krimpenerwaard

Veerkrachtig agrarisch ondernemen op veen

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor de landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. En onderzoeken wat werkt en wat niet, en waarom dan niet. We noemen dat adaptieve landbouw. In de pilots van de Proeftuin verkennen we vanuit wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk de kansen voor een veerkrachtige toekomst. Inzichten die we met elkaar delen. Het kaartje laat zien hoeveel ondernemers al meedoen in de verschillende pilots.

Met geduld boert het makkelijker

De oogst van de eerste snede; het boerenhart gaat er vaak sneller van kloppen. Mooi werk maar menig melkveehouder zal ook de stress voor de eerste snede herkennen. Wanneer kan ik gaan maaien? Krijg ik de loonwerker erbij? Wat is de weersverwachting? Normaliter wordt er de eerste weken van mei al een flinke start gemaakt. Dit jaar staat het meeste gras nog op het land.

Kleiloterij: deelnemende boeren ontvangen klei

Het klei in veen onderzoek blijft doorgaan in de Krimpenerwaard! Eind deze maand ontvangen de deelnemende boeren van de kleiloterij elk zo’n 50 kuub klei, 2-3 vrachtwagen ladingen. Deze klei wordt, afhankelijk van de draagkracht, later in het seizoen over een half perceel uitgespreid (1/4 tot ½ hectare). De andere helft van het perceel krijgt geen klei om het effect van de kleitoevoeging te kunnen meten. Het onderzoek naar kleitoepassing als maatregel tegen broeikasgasemissie en bodemdaling is hiermee weer vier nieuwe proefvelden rijker.

Lees meer nieuws uit de Proeftuin

Pilots Proeftuin Krimpenerwaard

Go to Top