FAQ items aan het laden...
Home2020-10-07T13:58:07+02:00

Proeftuin Krimpenerwaard

Veerkrachtig agrarisch ondernemen op veen

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor de landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. En onderzoeken wat werkt en wat niet, en waarom dan niet. We noemen dat adaptieve landbouw. In de pilots van de Proeftuin verkennen we vanuit wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk de kansen voor een veerkrachtige toekomst. Inzichten die we met elkaar delen. Het kaartje laat zien hoeveel ondernemers al meedoen in de verschillende pilots.

Vooruitkijken vraagt om aanpassingsvermogen, in contact blijven met je omgeving en keuzes maken. Hoe blijf (of ga) ik verder boeren? Daar draait het om, ook in de ondernemersgerichte aanpak van Mijn Koers.

Doe mee!


Ook zelf de regie houden?

Doe mee met Mijn Koers

Van Tour de Boer naar RTV Krimpenerwaard

Over de laatste Tour de Boer kopte het AD Groen Hart ‘Krimpenerwaard wordt speeltuin voor vogels en insecten’. Een trigger voor RTV Krimpenerwaard om dit onderwerp uitgebreid bij hun TV programma de Waard aan Tafel te bespreken. Daarvoor was Teus Verhoef van PPP-Agro Advies en betrokken bij proeftuin Trots op de Krimpenerwaard, uitgenodigd.

Passende Koe: meten is weten in Lekkerkerk

Melk maken uit zoveel mogelijk eigen gras. Dat is wat melkveehouders Erik & Koos Booij (resp. zoon en vader) en Peter van Zuijlen in Lekkerkerk willen. Ze zijn meetbedrijf voor Passende Koe in de Waard. Welke koe functioneert het beste en waar ligt dat aan? Je kunt naar heel veel factoren kijken, maar welke zeggen het meest? Daarom worden op beide bedrijven ruim een jaar metingen gedaan op o.a. productie, diergezondheid en grasopname.

Krimpenerwaarder kiest nieuw kruidenexperiment

Afgelopen september is er een nieuwe proef aangelegd op een perceel in de Krimpenerwaard. Dit keer niet vanuit een idee van een onderzoeker, maar door een vraag van een inwoner uit de Krimpenerwaard, Jaap Graveland. Als lid van de expertgroep van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard wil hij vanuit een andere invalshoek de haalbaarheid van kruiden in de veenweiden onderzoeken.

Het laatste gras; eraf of niet?

Het gras groeit nog steeds, wat is wijsheid; maaien of niet? Vanuit het rijschade-experiment, een vervolg op de pilot Grip op draagkracht, laat Sjon de Leeuw ons meekijken met zijn laatste metingsronde in het veld. Aan de hand van twee profielkuilen (in en naast het rijspoor) laat hij zien wat er in het perceel, in de grond aan de hand is. En wat dan wijsheid is.

Beheerpakketten

Veel melkveehouders hechten waarde aan de unieke kenmerken van het Krimpenerwaardse landschap met weilanden, sloten en weidevogels. Daarom leveren zij een actieve bijdrage aan het behoud van de Krimpenerwaardse natuur. Als compensatie voor de extra inspanningen die zij daarvoor leveren, zijn speciale natuurbeheerpakketten ontwikkeld.

Kruidenrijk gras kan!

Kruiden en gras leveren op veen een concurrentiestrijd die door de hoeveelheid stikstof in de grond, in het voordeel van gras uitpakt. Met de strokenfrees zet je kruiden op 1-0 voorsprong ten opzichte van gras door kruidenmengsels in zwartgemaakte stroken van 5 cm in te zaaien. “De techniek laat zien dat je het zo kunt zaaien,” zegt Teus Verhoeff van PPP-Agro Advies ”de uitdaging zit ‘m in dat ze blijven bestaan. Dan helpt zo min mogelijk kunstmestgebruik. En dat is nog wel een lastige.”

Go to Top