Loading...
Home 2018-12-20T08:44:01+00:00

Proeftuin Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard is prachtig. Melkveehouders beheren een bijzonder cultuurlandschap. Voor een gezonde toekomst zijn er uitdagingen: van klimaatverandering tot bodemdaling, van consumentenwensen tot ontwikkelingen op de wereldmarkt. De proeftuin Krimpenerwaard gaat deze uitdagingen aan voor een sterke landbouw en een mooi landschap.

Naar een adaptief evenwicht 2018-01-23T14:52:50+00:00

We willen toekomst voor een rendabele melkveehouderij; leverancier van waardevolle producten, beheerder van het landschap en perspectief voor bedrijfsopvolging. Daarbij willen we meer biodiversiteit, minder bodemdaling en minder uitstoot van broeikasgas, schoner water en meer producten van en voor de regio. Bedrijven die biodiversiteit bevorderen én benutten zijn veerkrachtiger. Ze gebruiken en verliezen minder grondstoffen en zijn beter bestand tegen sterkere weersinvloeden door klimaatverandering. Het landschap profiteert met meer weidevogels en bloeiende weiden. De sector profiteert met robuuster rendement en meer perspectief voor bedrijfsopvolging.

Hoe bereiken we dat? 2018-01-29T14:32:29+00:00

Klinkt mooi, maar waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Omdat het niet eenvoudig is. We zijn gewend geraakt steeds meer grondstoffen te gebruiken (kunstmest, bestrijdingsmiddelen, antibiotica maar ook water bij droogte etc.) en biodiversiteit terug te dringen (liefst alleen één hoogproductieve grassoort in de wei etc.). Anderzijds zijn er nieuwe inzichten en technieken die juist meer biodiversiteit weten te benutten met minder grondstoffen. Daar zetten we op in. Maar hoe doe je dat? Dat vraagt uitproberen en testen in de specifieke omstandigheden van de Krimpenerwaard met zijn vele sloten en lange smalle kavels. Daarbij werkt het niet om een enkel onderdeel in de bedrijfsvoering te verbeteren, maar moeten alle onderdelen van de bedrijfsvoering opnieuw worden afgestemd. Inderdaad een uitdaging, maar wel met uitzicht op een gezonde toekomst voor de landbouw met versterking van een prachtig landschap.

Wat gaan we doen? 2018-01-29T14:32:20+00:00

Drie jaar gaan we intensief met elkaar aan de slag in het gebied, met nieuwe methoden om met zowel bodem, gewas, dieren, producten als omgeving om te gaan. We kijken goed naar de onderlinge afstemming van alle onderdelen, gewenste effecten en een gezonde houdbare economische basis. Daarbij leggen we ook verbinding tussen stad en platteland. Resultaat is een robuuste grondslag voor duurzame ontwikkeling van de Krimpenerwaard én voortgaand perspectief voor de melkveehouderij.

  • Kaart Proeftuin Krimpenerwaard deelnemers

Plan je beste bemestingsmoment!

Bij adaptief bemesten gaat het om het optimale bemestingstijdstip in combinatie met de optimale mestgift. In Proeftuin Krimpenerwaard onderzoeken we via een flink aantal meetpunten bij melkveehouders in de Krimpenerwaard de rol van de bodemtemperatuur daarbij.

Start eerste kleitoepassing in veen

Bij melkveehouder Marinus de Vries in Stolwijk zijn de eerste proefvrachten klei afgeleverd! Daarmee is een begin gemaakt met de pilot ‘kleitoepassing in veen’ waarin we willen onderzoeken of het inbrengen van klei (lutum) in veengrond een remmend effect heeft op de afbraak van organische stof in veen en daarmee op bodemdaling en CO2-uitstoot.

Kruiden: kansen en keuzes maken

Kruiden in grasland dragen bij aan diergezondheid, een stabielere graslandproductie, biodiversiteit en bodemgezondheid. Maar het inzaaien en doorzaaien van kruiden blijkt in de praktijk nog niet altijd even makkelijk, blijkt uit experimenten op melkveebedrijven in de Krimpenerwaard.