FAQ items aan het laden...
Home2020-10-07T13:58:07+02:00

Proeftuin Krimpenerwaard

Veerkrachtig agrarisch ondernemen op veen

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor de landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. En onderzoeken wat werkt en wat niet, en waarom dan niet. We noemen dat adaptieve landbouw. In de pilots van de Proeftuin verkennen we vanuit wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk de kansen voor een veerkrachtige toekomst. Inzichten die we met elkaar delen. Het kaartje laat zien hoeveel ondernemers al meedoen in de verschillende pilots.

Vooruitkijken vraagt om aanpassingsvermogen, in contact blijven met je omgeving en keuzes maken. Hoe blijf (of ga) ik verder boeren? Daar draait het om, ook in de ondernemersgerichte aanpak van Mijn Koers.

Doe mee!


Ook zelf de regie houden?

Doe mee met Mijn Koers

Kruidenrijk gras kan!

Kruiden en gras leveren op veen een concurrentiestrijd die door de hoeveelheid stikstof in de grond, in het voordeel van gras uitpakt. Met de strokenfrees zet je kruiden op 1-0 voorsprong ten opzichte van gras door kruidenmengsels in zwartgemaakte stroken van 5 cm in te zaaien. “De techniek laat zien dat je het zo kunt zaaien,” zegt Teus Verhoeff van PPP-Agro Advies ”de uitdaging zit ‘m in dat ze blijven bestaan. Dan helpt zo min mogelijk kunstmestgebruik. En dat is nog wel een lastige.”

Tips voor kwaliteit in je kuil

Ook bij het verlagen van het ruw as gehalte in je kuil speelt slootkantbeheer een belangrijk rol. En dan vooral hoe je de slootkanten maait. Te diep afgestelde machines oogsten veel (natte) grond vanuit de kanten mee je kuil in. Ook de tanden van de schudder of hark kunnen vanwege de niet vlakke veenweidepercelen door de bodem gaan en zo veel grond meenemen. Wat dan wel?

Kruiden en biodiversiteit in je slootrand

Wil je kansrijk experimenteren met kruiden en weidevogels en bovendien een goede voederwaarde in je graskuil? Zorg dan voor optimaal slootkantbeheer door vakkundig maaien, bemesten en slootschonen. Dat vraagt om vakmanschap en beheermonitoring, volgens o.a. Rudi Terlouw van Bui-tegewoon groenprojecten. “Ken je slootkant en weet wat je ermee wilt. Pas daar dan ook je slootkantbeheer op aan.”

“Onze zelfgemaakte rauwmelkse geitenkefir in de schappen van Ekoplaza, hoe cool is dat!”

Sinds 2018 verzuivelen Mart-Jan en Willy de Jong uit Stolwijk zelf een deel van hun melk voor natuurvoedingswinkels. Hiermee creëren zij meerwaarde voor hun biologische geitenkefir. Dat daar een lang leerproces aan vooraf is gegaan maakt Mart-Jan meteen duidelijk: “Je bent boer, geen productontwikkelaar of marketeer. Dus moet je schakelen met anderen. Maar het moet vooral bij je passen!”

Go to Top