FAQ items aan het laden...
Home2019-12-17T14:54:59+00:00

Proeftuin Krimpenerwaard

Veerkrachtig agrarisch ondernemen op veen

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor de landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. En onderzoeken wat werkt en wat niet, en waarom dan niet. We noemen dat adaptieve landbouw. In de pilots van de Proeftuin verkennen we vanuit wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk de kansen voor een veerkrachtige toekomst. Inzichten die we met elkaar delen. Het kaartje laat zien hoeveel ondernemers al meedoen in de verschillende pilots.

Vooruitkijken vraagt om aanpassingsvermogen, in contact blijven met je omgeving en keuzes maken. Hoe blijf (of ga) ik verder boeren? Daar draait het om, ook in de ondernemersgerichte aanpak van Mijn Koers.

Doe mee!


Ook zelf de regie houden?

Doe mee met Mijn Koers

Plan je beste bemestingsmoment!

Bij adaptief bemesten gaat het om het optimale bemestingstijdstip in combinatie met de optimale mestgift. In Proeftuin Krimpenerwaard onderzoeken we via een flink aantal meetpunten bij melkveehouders in de Krimpenerwaard de rol van de bodemtemperatuur daarbij.

Start eerste kleitoepassing in veen

Bij melkveehouder Marinus de Vries in Stolwijk zijn de eerste proefvrachten klei afgeleverd! Daarmee is een begin gemaakt met de pilot ‘kleitoepassing in veen’ waarin we willen onderzoeken of het inbrengen van klei (lutum) in veengrond een remmend effect heeft op de afbraak van organische stof in veen en daarmee op bodemdaling en CO2-uitstoot.

Kruiden: kansen en keuzes maken

Kruiden in grasland dragen bij aan diergezondheid, een stabielere graslandproductie, biodiversiteit en bodemgezondheid. Maar het inzaaien en doorzaaien van kruiden blijkt in de praktijk nog niet altijd even makkelijk, blijkt uit experimenten op melkveebedrijven in de Krimpenerwaard.