Een passende koe in de Waard

De grazende koe staat symbool voor het Krimpenerwaards landschap. Hoe zorgen we dat bij veranderende (weers)omstandigheden onze koe ‘overeind’ blijft en wat vraagt dat van melkveehouders? Dat is de centrale vraag in de pilot Passende koe in de Waard, een gezamenlijke zoektocht naar een ‘adaptieve koe’.

Uitdagingen voor koe en boer

De melkveehouderij heeft de Krimpenerwaard gevormd. De huidige melkveehouderij vraagt weer een andere koe dan die van bijvoorbeeld 50 jaar geleden. Want de uitdagingen voor de landbouw, zoals bijvoorbeeld rondom klimaat, ammoniak en biodiversiteit zijn divers en vragen niet alleen van de mens en bedrijfssystemen, maar ook van de koe om aanpassingsvermogen.

Kan de koe zich aanpassen, bijvoorbeeld aan extremere weersomstandigheden? Of aan mindere ruwvoerkwaliteit bij inpassing van meer agrarisch natuurbeheer? En kun je koeien ‘opvoeden’ om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden?

Veerkrachtig en toekomstbestendig

In de pilot bespreken we in meerdere sessies wat de toekomstige ontwikkelingen vragen van de koeien, van de boer en aan de hand van welke indicatoren je kunt bepalen of een koe het daadwerkelijk goed doet. Onderdeel van ‘Passende koe’ is om daadwerkelijk metingen te gaan doen aan koeien op enkele nog te selecteren bedrijven waarvan we denken dat die passen in de ‘Krimpenerwaard van de toekomst’.

Doe mee!

De zoektocht naar een passende koe is een inspirerende opgave met een centrale rol voor de grazende koe als icoon voor de Krimpenerwaard. Wilt u meedenken over dergelijke vragen? En staat u open voor nieuwe denkrichtingen? Neem dan contact op met Delian Kool. Mail [email protected] of GSM 06-29306232.

Pilot nieuws

Er zijn op dit moment nog geen nieuwsberichten over deze pilot.