Een passende koe in de Waard

De grazende koe staat symbool voor het Krimpenerwaards landschap. Hoe zorgen we dat bij veranderende (weers)omstandigheden onze koe ‘overeind’ blijft en wat vraagt dat van melkveehouders? Dat is de centrale vraag in de pilot Passende koe in de Waard, een gezamenlijke zoektocht naar een ‘adaptieve koe’.

Uitdagingen voor koe en boer

De melkveehouderij heeft de Krimpenerwaard gevormd. De huidige melkveehouderij vraagt weer een andere koe dan die van bijvoorbeeld 50 jaar geleden. Want de uitdagingen voor de landbouw, zoals bijvoorbeeld rondom klimaat, ammoniak en biodiversiteit zijn divers en vragen niet alleen van de mens en bedrijfssystemen, maar ook van de koe om aanpassingsvermogen.

Kan de koe zich aanpassen, bijvoorbeeld aan extremere weersomstandigheden? Of aan mindere ruwvoerkwaliteit bij inpassing van meer agrarisch natuurbeheer? En kun je koeien ‘opvoeden’ om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden?

Veerkrachtig en toekomstbestendig

In de pilot bespreken we in meerdere sessies wat de toekomstige ontwikkelingen vragen van de koeien, van de boer en aan de hand van welke indicatoren je kunt bepalen of een koe het daadwerkelijk goed doet. Onderdeel van ‘Passende koe’ is om daadwerkelijk metingen te gaan doen aan koeien op enkele nog te selecteren bedrijven waarvan we denken dat die passen in de ‘Krimpenerwaard van de toekomst’.

Doe mee!

De zoektocht naar een passende koe is een inspirerende opgave met een centrale rol voor de grazende koe als icoon voor de Krimpenerwaard. Wilt u meedenken over dergelijke vragen? En staat u open voor nieuwe denkrichtingen? Neem dan contact op met Delian Kool. Mail d.kool@ppp-agro.nl of GSM 06-29306232.

Update januari 2022

Meten is weten! Daarom onderzoeken we in de pilot Passende Koe op twee melkveebedrijven in de Krimpenerwaard hoe je melk kunt blijven produceren met zoveel mogelijk eigen gras, weidegang, vers gras voeren op stal en weinig/geen ma s. Welke factoren spelen daarbij een rol en welke koe past daar dan bij? Wageningen Livestock Research is betrokken bij de data-analyse.

Acties/resultaat

  • Metingen op beide bedrijven aan gedrag, gezondheid en productie van 25 focus koeien gedurende een volledig stalseizoen (winter 2020/2021) en een volledig weideseizoen (2021). Ook zijn in het weideseizoen wekelijks vers gras monsters geanalyseerd en de klauwen van de koeien op beide bedrijven beoordeeld aan het begin en het eind van het weideseizoen.
  • Uitwerking resultaten in winter 2021-2022 en besproken met de twee meetbedrijven. Planning is om 3-4 groepsbijeenkomsten te organiseren voor geïnteresseerde veehouders voorjaar 2022..

Meer informatie:

Pilot nieuws

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…

22 maart: Informatie/discussie-avond ‘de Veenweidenkoe van de toekomst’

De koe speelt al heel lang een centrale rol in de Krimpenerwaard. Wat de toekomst ook mag brengen, vrijwel alle toekomstscenario’s voor de landbouw in de veenweiden gaan uit van gras als hoofdgewas. De meest logische manier om iets met dat gras te doen, is en blijft via de koe. Wilt u meer weten over de uitkomsten van project ‘Passende koe’? Kom dan dinsdagavond 22 maart naar Gouderak.

Passende Koe: meten is weten in Lekkerkerk

Melk maken uit zoveel mogelijk eigen gras. Dat is wat melkveehouders Erik & Koos Booij (resp. zoon en vader) en Peter van Zuijlen in Lekkerkerk willen. Ze zijn meetbedrijf voor Passende Koe in de Waard. Welke koe functioneert het beste en waar ligt dat aan? Je kunt naar heel veel factoren kijken, maar welke zeggen het meest? Daarom worden op beide bedrijven ruim een jaar metingen gedaan op o.a. productie, diergezondheid en grasopname.

Een passende koe in de Waard

De grazende koe staat symbool voor het Krimpenerwaards landschap. Hoe zorgen we dat bij veranderende (weers)omstandigheden onze koe ‘overeind’ blijft en wat vraagt dat van melkveehouders?

Verrekijker-bijeenkomst ‘Passende Koe’

In de toekomst kijken kunnen we niet, maar er over nadenken wel! Dat doen we in de pilot ‘een passende koe in de Waard’; een zoektocht die draait om veerkracht bij veranderende bedrijfsomstandigheden. Veerkracht van de koe én de melkveehouder.