Plan je beste bemestingsmoment!

Bij adaptief bemesten gaat het om het optimale bemestingstijdstip in combinatie met de optimale mestgift. In Proeftuin Krimpenerwaard onderzoeken we via een flink aantal meetpunten bij melkveehouders in de Krimpenerwaard de rol van de bodemtemperatuur daarbij. Maar niet alleen de bodemtemperatuur is bepalend, er is meer!

T-som als indicator

Vaak wordt een ‘Tsom’ (temperatuursom) van minimaal 180 graden als richtlijn voor drijfmest bemesten aangehouden. Deze wordt in een gemiddeld jaar zo rond 1 maart gehaald (Figuur 1). Echter, vaak wordt de Tsom al ruimschoots bereikt, terwijl de bodemtemperatuur nog maar enkele graden boven nul is. In 2018 bijvoorbeeld was de Tsom zelfs op 15 februari al hoger dan 180, terwijl de bodemtemperatuur tot en met maart 2018 nog flink schommelde (Figuur 2). Daarom zoeken we naar een (nieuwe) indicator die het optimale bemestingstijdstip beter kan bepalen.


Niet te vroeg bemesten

Bemest niet te vroeg en niet vlak voordat er veel neerslag wordt verwacht, om risico op afspoeling van nutriënten te voorkomen. Dit is van belang voor het sluiten van kringlopen en kan kunstmest besparen. Zolang het bodemleven en gras niet actief is, houdt het ook nagenoeg geen nutriënten vast. Om het tijdstip van bemesten te optimaliseren zijn daarom ook in de Krimpenerwaard 10 bodemtemperatuurmeters geplaatst op 20 centimeter diepte. Temperaturen worden momenteel twee keer per week uitgelezen en gepubliceerd via deze link. Hiermee willen we onderzoeken of dit een handvat is om beter het moment van bemesten te bepalen.

Uitrijwijzer

Ook andere factoren spelen een rol bij het bepalen van het optimale bemestingstijdstip, zoals de weersverwachting. Weinig wind, een lage temperatuur en weinig zon zijn de ideale omstandigheden om mest uit te rijden met weinig ammoniakemissie. Let daarom ook op het weer bij bemesten. Want, stikstof wat de kringloop verlaat als ammoniak kan niet benut worden door het gras. In de Proeftuin Veenweiden, waar de focus ligt op reductie van ammoniak, is daarvoor de Uitrijwijzer ontwikkeld. Dat is een app die in een ‘stoplicht’ de beste uitrij-momenten in de veenweiden laat zien op basis van de weersverwachting: omgevingstemperatuur en windsnelheid.

Deel uw vragen en kennis over adaptief bemesten!

Wilt u meer weten of heeft u tips voor collega’s? Bel met Jeroen Pijlman (Louis Bolk Instituut) op 0343 523 860 of mail naar J.Pijlman@Louisbolk.nl.