Publicaties van Proeftuin Krimpenerwaard

Magazine: De trots van de Krimpenerwaard - mei 2022

Lees meer

Factsheet Waterinfiltratie (WIS) en duurzaamheidsdoelstellingen (KPI's) - februari 2022

Lees meer

Handout Proeftuin Krimpenerwaard in een notendop - februari 2022

Lees meer

Factsheet Kruidenrijke slootkanten - september 2021

Lees meer

Factsheet Productief kruidenrijk grasland - september 2021

Lees meer

Factsheet Extensief kruidenrijk grasland - september 2021

Lees meer

Factsheet Doorzaaien van kruiden - september 2021

Lees meer

Factsheet Kenmerken van landbouw in de Krimpenerwaard - september 2021

Lees meer

Factsheet Broeikasgasemissie in de Krimpenerwaard - september 2021

Lees meer

Factsheet Uitdagingen voor de melkveehouderij in de Krimpenerwaard richting 2030 en verder - september 2021

Lees meer

Factsheet Economische, maatschappelijke en milieu-effecten van 3 ontwikkelstrategieën - september 2021

Lees meer

Handout Proeftuin Krimpenerwaard in een notendop - februari 2021

Lees meer

KrimpenerWaarde krant winter 2020

Lees meer

Handout Proeftuin Krimpenerwaard in een notendop - sept 2020

Lees meer

Vermeldingen in Nieuwsbrief Gemeente Krimpenerwaard - sept 2020

Lees meer

Factsheet Mijn Koers

Lees meer

Artikel Boeren experimenteren met duurzame landbouw - AD Groene Hart

Lees meer

Factsheet Waterinfiltratie in de Krimpenerwaard; wat laten de pilots zien?

Lees meer

Artikel Kleibagger als bodemverbeteraar

Lees meer

Insecten als Waardemakers- Artikel AD Groene Hart

Lees meer

Handout Proeftuin Krimpenerwaard in een notendop - maart 2020

Lees meer

De waarde van vaste mest- Quickscan mest en natuur Krimpenerwaard

Lees meer

KrimpenerWaarde krant winter 2019

Lees meer

Onderzoek Peilgestuurde Onderwaterdrainage

Lees meer

KrimpenerWaarde krant winter 2018

Lees meer

Artikel ‘Sturen met water levert veel op’

Lees meer

Factsheets natte teelten - Lisdodde

Lees meer

Factsheet Energie-neutrale landbouw

Lees meer

Factsheets natte teelten - Wilde rijst

Lees meer

Factsheets natte teelten - Kroosvaren

Lees meer

Factsheets natte teelten - Wilg

Lees meer

Factsheets natte teelten - Olifantsgras

Lees meer

Factsheets natte teelten - Veenmos

Lees meer

Factsheet Veenverrijking met klei: duurzaam perspectief voor veenbehoud

Lees meer