Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Een aantal pilots van de Proeftuin Krimpenerwaard maken deel uit van de ‘Regio Deal bodemdaling Groene Hart’. Het Groene Hart heeft een veenbodem en daardoor veel last van bodemdaling, zowel in het agrarisch als stedelijk gebied. Binnen de Regio Deal werken 8 regionale overheden, de rijksoverheid, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samen aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door 23 innovatieve experimenten uit te voeren. De kennis en oplossingen die in de regio worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast. Meer informatie leest u op www.bodemdalingdebaas.nl.

Blijven weiden op veen

Wat is het effect van verschillende beweidingssystemen op o.a. melk- en grasproductie, draagkracht, biodiversiteit en weidevogelbeheer?

Lees verder

Agrarische toekomstperspectieven

Balans als het gaat om productie, waterhuishouding, bodemdaling, klimaat, biodiversiteit en de eigenheid van de Krimpenerwaard. Waarde in de zin van economisch toekomstperspectief en werkplezier voor agrariërs, nu en later.

Lees verder

Mijn Koers

In het programma Mijn Koers van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard ga je aan de slag met jouw ondernemerskoers voor de komende jaren.

Lees verder

Een passende koe in de Waard

De grazende koe staat symbool voor het Krimpenerwaards landschap. Hoe zorgen we dat bij veranderende (weers)omstandigheden onze koe ‘overeind’ blijft en wat vraagt dat van melkveehouders? Dat is de centrale vraag in de pilot Passende koe in de Waard, een gezamenlijke zoektocht naar een ‘adaptieve koe’.

Lees verder

Grip op draagkracht

Hoe ga je om met een veranderende draagkracht op veengrond gedurende het seizoen? En is draagkracht wel altijd nodig?

Lees verder
Veenverrijking klei - Marinus de Vries

Klei in veen

Deelnemend melkveehouder Marinus de Vries licht toe: “We doen met ons bedrijf mee met de proef om klei in de veenbodem aan te brengen. Waarom ik daar aan mee doe? Omdat het een manier is om op veengrond bodemdaling en uitstoot van CO2 te beperken. Bovendien kan het ook helpen om een stevigere bodem te…

Lees verder

Weidebuffet met kruiden

Kruiden in je gras? Gewoon proberen! De keuze van Mart Jan om aan deze proef mee te doen was simpel: “Ik wil gewoon gezonde koeien, met zo min mogelijk middelen van buiten mijn bedrijf. Hier, op deze grond moet het gebeuren. En wat werkt dan het beste? Waar zowel mijn grond als mijn koeien het…

Lees verder

Waterinfiltratie

Peilgestuurde onderwaterdrainage wordt ingezet als middel voor een adaptief watermanagement. Het draagt bij aan het tegengaan van bodemdaling en verminderen van CO2-uitstoot. Bovendien leidt het tot betere ontwatering van percelen in natte perioden.

Lees verder